Copenhagenize.com - Cykelkultur skabt af design: Theo Zeegers


Det startede med en tweet fra min kollega Angela fra Mobycon i Holland forleden dag:

Glad for at læse, at færre og færre børn kommer til skade eller dør på vores veje. Et stort tak til alle, der har bidraget til det! #sikkerhed #NL

Det lød fantastisk. Hun sendte mig linket til undersøgelsen, og jeg så, at det var en anden kollega, Theo Zeegers, fra Fietsersbond - den hollandske nationale cykelorganisation, der var forfatteren. Han var sød nok til at oversætte sin artikel til engelsk.

Theo - ligesom Fietsersbond generelt - er en vidunderligt rationel person og en af de førende eksperter inden for cyklingens videnskab og cykelhjelme. Han er altid en inspiration at tale med. Som du kan læse nedenfor, er antallet af tilskadekomne blandt børnecyklister i Holland på et historisk lavt niveau. Det er ofte svært at trænge igennem mørket af frygtens kultur med rationel tænkning, men det gør Theo her. Husk på, at hjelme stort set ikke eksisterer i Holland. Hollænderne ved mere end nogen anden nation på jorden, at sikker infrastruktur og trafikregulering er den eneste måde at forbedre cykelforholdene, redde liv og fremme cykling blandt folk.

Tilskadekomne Blandt Børnecyklister i Holland - Fakta
af Theo Zeegers, Trafikrådgiver, Fietsersbond (den hollandske cyklistunion)

Introduktion

Debatten om sikkerheden for børn på cykler blusser ofte op i medierne. Det antages normalt implicit, at børn på cykler er meget sårbare. Tallene viser, at det ikke er tilfældet. Derfor lister jeg her de relevante fakta om antallet af tilskadekomne blandt unge cyklister i Holland til fremtidig brug. Kilden er COGNOS SWOVs database. I alle tilfælde nævnes de faktiske (stærkt forøgede) tal. Som følge heraf ville der ikke være nogen (stærk) effekt som følge af problemet med underregistrering. Jeg vil se på både alderen 0-11 år (børn) og alderen 12 t / m 17 år (unge). Jeg bruger de nyeste data, hvor det er muligt. Data om dødsfald stammer derfor fra 2010, hvor data om alvorligt tilskadekomne stammer fra 2009.

Dødsfald

Til trods for almindelig tro er antallet af dødsfald blandt unge cyklister lavt. I 2010 blev to cyklister i aldersgruppen 0-11 år og 13 fra aldersgruppen 12-17 år dræbt i trafikken. Det svarer til henholdsvis 1% og 8% af alle cykeldødsfald i 2010. Det er historisk lavt. Graf 1 viser tendensen i antallet af dødsfald blandt børne-cyklister i løbet af de sidste 15 år i absolutte tal, graf 2 viser det i forhold til alle cykeldødsfald. Det er tydeligt, at der er en særlig kraftig nedadgående tendens i denne periode. Især for børn under 12 år er resultaterne så gode, at videre forbedringer er urealistiske. Graf 1: Tendens i antallet af fatale cykelofre (absolut) gennem årene for aldersgrupperne 0-11 år og 12-17 år.

Graf 2: Tendens i antallet af fatale cykelofre (i forhold til alle cykelofre) gennem årene for aldersgrupperne 0-11 år og 12-17 år. Man kan antage, at nedgangen blandt offerne for cykling blandt børn skyldes, at børn cykler mindre og mindre. Statistikkerne over mobilitet i Holland understøtter ikke denne hypotese. Ifølge disse statistikker er brugen af ​​cykler steget mellem 2005 og 2010 blandt børn og unge, dog kun en smule (MON, Ovin, CBS (2)).

Antal indlagte på hospital:

Graf 3 viser fordelingen af antallet af indlagte på hospitaler blandt cyklister i forskellige aldre. Det, der straks springer i øjnene, er, at antallet af ofre stiger fra 40-års alderen, og at der er et isoleret peak for unge mellem 12 og 18 år. Denne peak tilskrives den høje brug af cykler i denne aldersgruppe. Unge cykler omkring tre gange så meget som børn (CBS, 2010). En nærmere undersøgelse viser, at antallet af ofre blandt børn under 11 år er det laveste af alle aldre. Igen ser det ud til, at børn scorer lavest i statistikkerne!

Graf 3: Antal indlagte på hospitaler blandt forskellige aldersgrupper. X-akse: Alder i år. Y-akse: Antal indlagte ofre pr. alderskohorte. Tendensen over de sidste 15 år vises i graf 4. Der er næsten ingen tendens, indtil 2001 var der en svag nedgang fulgt af en lige så svag stigning.

Graf 4: Tendens for antal indlagte på hospitaler blandt yngre cyklister i de sidste 15 år. X-akse: År. Y-akse: Antal indlagte ofre pr. alderskohorte.

Konklusioner:

Tallet for dødsfald blandt yngre cyklister er forbløffende lavt, og dette tal falder betydeligt. Antallet af indlagte ofre blandt børn (op til 11 år) er lavt. Antallet af indlagte ofre blandt unge (12-17 år) er højt, hvilket kan forklares med den høje brug af cykler i denne aldersgruppe. Over årene er der næsten ingen tendens: I de seneste år kan der være en svag stigning. --- Tak til Theo for oversættelsen. Byer og nationer har et valg. Enten kan de sætte deres tro på biler-centreret ideologi, eller de kan modigt træde ind i det nye årtusinde og begynde at designe deres byer til mennesker i stedet for maskiner.

Hvis du ikke har læst om Fietsersbond's idé om airbags uden på biler - hvor ansvaret placeres det rigtige sted - kan du læse det her.

Her er noget kontrast for at vise, hvor forvrænget tingene kan blive, når man ikke tager videnskaben alvorligt og er håbløst bundet til en gammeldags og sidste århundredes mentalitet.

Der blev for nylig offentliggjort en undersøgelse i et medicinsk tidsskrift - fra næsten bunden af det tredjeafdeling af medicinske tidsskriftsligaer - om hvordan en promovering af cykelhjelme til børn har haft en voldsom effekt på reduktionen af hovedskader i Sverige. Her er et resumé.

Hvad papiret ikke fortæller dig - eller nogen af ​​Sveriges mediedækning - er, at antallet af børn, der cykler i Sverige, falder. Fra over 80% i 1988 til 40% i 2009.

Og her i Danmark oplever vi den samme negative tendens. Antallet af børn, der cykler i skole, er faldet med 30% i løbet af de sidste 15 år. Derudover er antallet af børn, der bliver kørt i bil til skole, steget med 200% i løbet af de sidste 30 år.

Trafikkontoret i Københavns Kommune lavede for nylig en intern undersøgelse, hvor de kiggede på videnskaben omkring cykelhjelme, og de kom til den samme konklusion som de fleste europæiske cykelorganisationer - at videnskaben er delt, og de negative effekter opvejer de positive. De brugte Thomas Krag Mobility Advice til at hjælpe dem med studiet.Den Danske Cyklistforbund
, der også driver det såkaldte Cycling Embassy of Denmark, har distanceret sig selv fra de fleste andre nationale cykel-NGO'er i Europa ved villigt at fremme cykelhjelme sammen med den bilcentrerede Road Safety Council. Dette blev vist i deres medlemsblad for nylig:

Forskellen mellem Den Danske Cyklistforbund / Road Safety Council og andre europæiske NGO'er er, at de ikke har nogen kvalificerede forskere ansat.Hvis du leder efter jomfru Marias ansigt i dine teblade, vil du sandsynligvis ende med at se det på et tidspunkt.De citerer gladeligt en undersøgelse fra Den Danske Ulykkesundersøgelsesråd, uden at vide hvilke personer der har leveret "videnskaben" om cykelhjelme i undersøgelsen, er et tegn på, at de har set Jomfru Marias ansigt smilende tilbage til dem.De nedgør også Dr. Ian Walkers undersøgelse og andre. Utroligt.For inspiration til at promovere cykling positivt og rationelt, kig på folkene, der forbedrer trafiksikkerheden og genovervejer, hvordan vores byer bør designes, i stedet for organisationer, der skræmmer folk væk fra cykler og gladeligt nærer frygtkulturen og tilbeder bilismens status quo.Se på hollænderne og andre cykel-NGO'er i Europa.Ignorer dem, der fremstiller sig selv som noget, de ikke er.Tilføjelse:

Senere på dagen efter at have skrevet dette læste jeg .pdf-rapporten fra OECD: "Cycling Safety: Key Messages - International Transport Forum - Working Group on Cycling Safety". Det Internationale Transportforum hos OECD er en mellemstatlig organisation med 54 medlemslande.Det er en tør, sobert rapport, som man forventer fra OECD, men den præsenterer et meget interessant syn på fremme og lovgivning om cykelhjelme.

Brug af hjelm mindsker alvoren af hovedskader ved cykelulykker, men kan føre til kompenserende adfærd, der ellers mindsker sikkerheden.En område, der har modtaget omfattende forskningsfokus, er virkningen af cykelhjelmbrug og lovkrav om hjelmbrug.Som diskuteret nedenfor, skal disse to behandles separat.Studier, der adresserer sikkerhedsvirkningen af hjelme, kan generelt opdeles i to grupper: dem, der fokuserer på den måde, hvorpå cykelhjelme ændrer risikoen for individuelle cyklister i tilfælde af en ulykke, og dem, der fokuserer på den generaliserede sikkerhedseffekt af at indføre tiltag (typisk kampagner og/eller lovgivning) for at øge hjelmbrug blandt cyklister.Den første gruppe finder generelt, at brug af cykelhjelm reducerer risikoen for at pådrage sig en hovedskade ved en ulykke (hovedskader hører til blandt de mest alvorlige følger af cykelulykker), selvom en nylig reanalyse af tidligere studier antyder, at denne effekt er mindre end tidligere antaget (Elvik, 2011).(Red.: Cyklister med hjelm har 14% større risiko for at havne i en ulykke, siger Elvik.) For at være klar - disse studier indikerer den mulige reducerede risiko for hovedskade for en enkelt cyklist i tilfælde af en ulykke.Virkningerne må ikke forveksles med sikkerhedseffekterne af obligatorisk hjelmlovgivning eller andre tiltag for at fremme hjelmbrug.Virkningen af obligatorisk hjelmlovgivning som sådan er blevet evalueret i langt færre studier end den individuelle risiko i tilfælde af en ulykke. Effekten af obligatorisk hjelmlovgivning for trafiksikkerheden er resultatet af en række faktorer: - reduceret risiko for skader (på grund af øget brug af hjelme) - øget risiko for ulykker (på grund af ændret adfærd hos cyklister, der begynder at bruge hjelm) - færre cyklister (hvilket fører til færre ulykker og skader, men også en højere ulykkesrisiko for dem, der stadig cykler)

Det er meget usikkert (og svært at bevise), om cyklister ændrer adfærd, når de begynder at bruge cykelhjelm, men det står klart, at obligatorisk hjelmbrug kan reducere det samlede antal cyklister. Det er også muligt, at cyklister, der fortsætter med at cykle, repræsenterer en adfærd, der er anderledes end dem, der stopper med at cykle. I sidste ende kan dette meget vel føre til en samlet ændring i adfærd.

.

Læs mere