Brugervilkår

DISSE BRUGERVILKÅR indeholder vigtige oplysninger og er juridisk bindende - læs dem venligst omhyggeligt.

 1. INFORMATION OM OS

  Vi er Copenhagenize Inc, en virksomhed registreret i UAE med virksomhedsnummer CN-1234567890 og har vores hjemsted i Dubai, 64 Sheikh Zayed Road AL MOOSA TOWER 2, Trade Center First, Land DM 335-103, Office № 3002-016. Vi driver hjemmesiden https://copenhagenize.com.

 2. Anvendelse af disse BRUGERVILKÅR

  2.1 Disse vilkår for brug (vilkår) regulerer din brug af vores service.

  2.2 Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du begynder at bruge vores service. Ved at bruge vores service angiver du, at du accepterer disse vilkår, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bedes du undlade at bruge vores service.

  2.3 Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivs- og cookiepolitik, som udgør en del af disse vilkår.

  2.4 Disse vilkår udgør en bindende aftale mellem dig og os.

 3. Over 18 & placering

  3.1 Vores service er for brugere, der er 18 år eller derover. Hvis du ikke er 18 år eller derover, må du ikke bruge vores service.

  3.2 Du må ikke bruge vores service, hvis det ville være ulovligt at gøre det i det land, hvor du befinder dig.

 4. Links og integrationer med vores tjenester

  4.1 Vores tjeneste indeholder links til tjenester, hjemmesider og applikationer, der leveres af tredjeparter (herunder tredjeparts spiloperatører (bookmakere og kasinoer)) og/eller integreres med dem. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse tjenester, hjemmesider eller applikationer, og vi er ikke ansvarlige for indhold, sikkerhed, metoder eller privatlivspolitikker, der anvendes af dem. Disse tredjeparter kan indsamle data eller anmode om personlige oplysninger fra dig. Vi er ikke ansvarlige for indsamling, brug eller videregivelse af oplysninger, som disse tjenester måtte indsamle. Ved at tilgå en anden tjeneste, hjemmeside eller applikation fra vores tjeneste, handler du på egen risiko.

  4.2 Vores tjeneste indeholder anmeldelser af bookmakere, spiller- og brugeranmeldelser samt oplysninger om de odds, der tilbydes af forskellige bookmakere til forskellige sportsbegivenheder. Vores service er kun til informationsformål og udgør ikke en reklame eller et tilbud (eller et incitament til at tilbyde) at købe et produkt, deltage i spil og sportsvæddemål.

  4.3 Vi fungerer ikke som bookmaker eller væddemålsoperatør og optræder ikke som sådan. Vi er ikke og vil under ingen omstændigheder deltage i væddemål.

  4.4 Du er ansvarlig for at åbne en konto hos den relevante bookmaker, før du placerer et væddemål, og for at sikre dig bookmakerens identitet, egnethed og kreditværdighed.

  4.5 En anmeldelse af bookmakere på vores tjeneste og/eller et link til Bookmakers (eller andre tredjeparter) indebærer ikke nogen anbefaling, godkendelse eller tilslutning fra Bookmakers (eller andre tredjeparter).

  4.6 Du er eneansvarlig for administration og vedligeholdelse af dine konti i Betting Shop. Du er eneansvarlig for at overholde alle de vilkår og betingelser, som du har aftalt med bookmakeren.

  4.7 Vi har ingen kontrol over, om bookmakere accepterer væddemål, erklærer væddemål ugyldige eller foretager betalinger til dig efter at have gennemført et væddemål. Derfor bærer vi ikke noget ansvar over for dig i forhold til bookmakernes manglende betaling af beløb til dig. Du anerkender, at du kan tabe penge på væddemål, og at du er eneansvarlig for de væddemål, du placerer hos bookmakere.

 5. Afhængighed af oplysninger på vores tjeneste

  5.1 Du anerkender, at oplysninger, der leveres på vores service, ikke er beregnet til at udgøre rådgivning, anbefaling eller anden vejledning i forbindelse med væddemål, bookmakere eller andet, som du bør stole på.

  5.2 Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores tjeneste, er nogle af dem leveret til os af tredjeparter, og vi er ikke i stand til at bekræfte dem. Du bør separat verificere nøjagtigheden af enhver information, der vises på vores service, før du stoler på den. Enhver tillid til oplysninger og tips fra vores service (herunder vores betting school service) er på egen risiko.

 6. Politik for acceptabel brug

  6.1 Du accepterer kun at bruge vores service til din egen personlige, ikke-kommercielle brug og lovlige formål.

  6.2 Du må ikke bruge vores service: 6.2.1 på nogen måde, der overtræder gældende lokal, national eller international lovgivning eller regulering;
  6.2.2 på nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har noget ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning;
  6.2.3 med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde;
  6.2.4 at sende, eller sørge for at sende, uopfordret eller uautoriseret reklame- eller salgsfremmende materiale eller nogen anden form for lignende opfordring (spam); eller
  6.2.5 bevidst at sende, uploade eller på anden måde overføre data eller andet materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, keystroke loggers, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode designet til at påvirke driften af computersoftware eller hardware negativt.

  6.3 Du accepterer også ikke at få adgang uden vores samtykke, forstyrre, hacke dig ind i, beskadige eller afbryde:

  6.3.1 nogen del af vores service;
  6.3.2 ethvert udstyr eller netværk, hvor vi lagrer vores tjeneste;
  6.3.3 enhver software, der bruges til levering af vores service; eller
  6.3.4 ethvert udstyr eller netværk eller software, der ejes eller bruges af en tredjepart i forbindelse med levering af vores service.

 7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

  7.1 Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjeneste (som inkluderer det materiale, der er offentliggjort på den), som er beskyttet af ophavsretslove og traktater. Alle rettigheder er forbeholdt os og vores licensgivere. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, får du ikke tildelt nogen rettigheder i eller til vores tjeneste.

  7.2 Du kan bruge vores tjenester til personlig, ikke-kommerciel brug, forudsat at du overholder disse vilkår. Ingen kopiering eller distribution af vores service til kommercielle eller forretningsmæssige formål er tilladt uden vores forudgående skriftlige samtykke.

  7.3 Hvis du bruger vores service i strid med disse vilkår, ophører din ret til at bruge vores service, og du skal straks stoppe med at bruge vores service og slette alle kopier af vores service, som du har i din kontrol eller besiddelse.

 8. Dataafgifter

  Du er ansvarlig for alle gebyrer i forbindelse med adgang til vores tjeneste, tilslutning til vores tjeneste eller brug eller streaming af indhold i vores tjeneste. Din internetudbyder og/eller mobil netværksudbyder kan opkræve dig for at få adgang til vores tjeneste.

 9. Tilgængelighed af vores service

  9.1 Din adgang til vores service eller visse funktioner i vores service kan blive suspenderet eller begrænset lejlighedsvis for at muliggøre vedligeholdelse, reparationer, opgraderinger eller introduktion af ny funktionalitet.

  9.2 Vores service leveres gratis til dig, og selvom vi vil bruge rimelig omhu og dygtighed til at levere vores service til dig, garanterer vi ikke, at din adgang til vores service vil være uafbrudt, fejlfri eller tilgængelig hele tiden. På grund af internettets iboende natur kan der til enhver tid opstå fejl, afbrydelser og forsinkelser i vores service. Hvis du opdager en fejl, bedes du kontakte os.

 10. Ansvar - Læs venligst dette afsnit omhyggeligt, da det beskriver vores ansvar for tab eller skade, som du måtte lide i forbindelse med vores service.

  10.1 Vi vil levere vores service til dig med rimelig omhu og dygtighed og i overensstemmelse med disse vilkår.

  10.2 Hvis vi ikke overholder disse betingelser, er vi med de begrænsninger, der er angivet i disse betingelser, ansvarlige for tab eller skade, du lider, som er et forudsigeligt resultat af vores brud på disse betingelser, men vi er ikke ansvarlige for:

  10.2.1 tab og skade, som ikke var en forudsigelig konsekvens af vores brud på vores juridiske forpligtelser over for dig (skade og tab er forudsigeligt, hvis det er indlysende, at det ville ske, eller hvis både vi og du på tidspunktet for aftalen mellem os vidste, at det kunne ske); eller 10.2.2 tab eller skader, som er forårsaget af din overtrædelse af disse vilkår; eller 10.2.3 enhver forsinkelse eller fejl fra vores side forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol.

  10.3 Vi leverer kun vores service til din personlige brug. Du accepterer ikke at bruge vores service til kommercielle eller forretningsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

  10.4 Det er dit ansvar at sikkerhedskopiere dine data og at sikre, at dine enheder har opdateret antivirus-software. Vi er ikke ansvarlige for tab af data eller skade på dine enheder på grund af din adgang til, brug af eller download af vores service, undtagen hvis dette er forårsaget forsætligt eller hensynsløst af os.

  10.5 Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar: (a) for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed; (b) vores bedrageri eller svigagtige vildledning; eller (c) ethvert andet forhold, som det ville være ulovligt for os at udelukke ansvar for, såsom din ret til, at vores service leveres med rimelig omhu og dygtighed.

  10.6 Med forbehold for ovenstående afsnit anerkender du, at vi leverer vores service til dig gratis. Vores samlede ansvar for alle tab, du måtte lide som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og din brug af vores service, uanset årsag, vil være begrænset til $0.

 11. Variation

  Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår ved at ændre denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at blive opmærksom på eventuelle ændringer, vi foretager, da de er bindende for dig.

 12. Jurisdiktion og gældende lov

  12.1 Disse vilkår, deres genstand og deres dannelse er underlagt loven i De Forenede Arabiske Emirater uden at give virkning til nogen principper om lovkonflikter.

 13. Kontakt os

  Hvis du vil kontakte os om vores service, kan du sende os en e-mail her.

 14. Ændringer af disse brugsbetingelser

  Vi kan lejlighedsvis opdatere disse vilkår for brug. Når vi gør det, vil vi revidere datoen for “sidst opdateret” øverst i brugsbetingelserne. Sørg for, at du ofte tjekker disse brugsvilkår for eventuelle opdateringer. Vi vil også gøre en rimelig indsats for at underrette dig om væsentlige ændringer.

 15. Links til andre hjemmesider

  Vores tjeneste kan indeholde links til eller integration med andre hjemmesider eller apps, f.eks. bookmakerens hjemmeside og apps og sociale medier som Facebook, Twitter, Google+ og YouTube. Vi er ikke ansvarlige for indhold, sikkerhed, praksis eller privatlivspolitikker, der anvendes af andre hjemmesider og apps. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at gennemgå disse tredjeparters privatlivspolitikker, så du ved, hvordan de vil indsamle, bruge og dele dine oplysninger.

 16. Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår for brug, bedes du kontakte os på support@copenhagenize.com. Vi vil straks behandle din bekymring og bestræbe os på at nå en tilfredsstillende løsning.


Læs mere