Copenhagenize.com - Cykelkultur med design: Copenhagenize Current - Regnvandshåndtering og cykelstier


Skybrud i København. 4. juli 2011. Billede via DJ Ladze på Flickr. Med tilladelse. Klimaforandringer er tydeligt defineret i København og i Danmark. 1000 km af diger beskytter mange dele af landet mod havet, men den nye trussel er vandet fra indenfor og ovenfra. Vores skæbne er at blive oversvømmet af voldsomme regnskyl, der oversvømmer hele kvarterer. Det eksisterende kloaksystem er helt utilstrækkeligt til at håndtere mængden af vand fra skybrud.

Det er noget, der er virkelighed for os, der bor i København og i mange danske byer, og der er stor politisk fokus på det. Bare se denne store pdf, der viser Københavns Klimatilpasningsplan.

Der er allerede mange ideer og initiativer på bordet i København. Der bliver sagt og skrevet meget om at skabe “Skybrudsstræder”, som den på billedet ovenfor. Skabe grønne områder, der bliver “blå” under skybrud og virker som forsinkelse af regnvandet. Andre gader kan få en grøn stribe på den ene side med samme effekt. Fantastisk. En glimrende undskyldning for at gøre mange områder af byen grønnere og en perfekt måde at undgå at beklage sig over fjernelse af parkeringspladser og lignende fra fortidsminder. Grønne gader og skabelse af reservoirer til oversvømmelse af regnvand er fantastiske tilføjelser til bylandskabet. At udnytte behovet for løsninger til afledning af vand for at skabe mere grønt rum i byer er genialt. Ikke alle gader i København har dog plads til brede, grønne reservoirer eller grønne kanaler. Hvad med de mange andre gader? Byrummet bliver i høj grad påvirket af den nye klimavirkelighed i danske byer. Det er dog også byrummet, der kan være med til at løse det problem, vi står overfor. Derfor udvikler vi The Copenhagenize Current.


Ligesom mange ideer, begynder det med personlig erfaring. Det er mig til venstre på billedet, på Istedgade i Vesterbro-området, under et skybrud, der oversvømmede hele kvarteret. Længere nede ad gaden var der folk, der roede i kajak. Som mange gode ideer begynder det på badeværelset på en lørdag aften. Vi havde diskuteret klimatilpasning på kontoret hos Copenhagenize Design Company. Mens jeg stod der en aften, tænkte jeg på det eksisterende, traditionelle system, der er monteret på væggen, og bemærkede så, hvordan gulvpladsen blev brugt til “overskydende vandafledning” i tilfælde af sprøjt eller dårlig sigte. Et supplementært system, der også hjælper under gulvvask og almindelig rengøring. Kunne den enkle idé ikke anvendes på gader? Inklusive min egen, hvor virksomhederne i kælderen blev oversvømmet uigenkaldeligt i 2011? Hvad med at bruge det eksisterende byrum til at designe et system til afledning af regnvand.

Som enhver god idé, der opstår på et natligt badeværelse, får du dine børn til at hjælpe med en Lego-model. Vi har eksisterende plads. Københavns omfattende netværk af cykelstier på hovedgaderne er der, og de bliver ikke fjernet - heldigvis. Ejendomme, der bruges og er en integreret del af bylivet. Cykler er lette køretøjer, der forårsager lidt slid og ødelæggelse af infrastrukturen. Derfor tænkte jeg ganske enkelt, hvorfor ikke skabe højkapacitet regnvandrender under cykelstierne? Det er det, The Copenhagenize Current handler om. Ved at bruge eksisterende plads til regnvandshåndtering under ekstreme vejrforhold og samtidig forbedre infrastrukturen for byens cyklister.

I bund og grund indebærer The Copenhagenize Current at grave rendestene under eksisterende cykelstier, implementere præfabrikerede betonbeholdere og dække dem med præfabrikerede betonplader. Det er en grundlæggende udgravning og dækning af operationen. På gader uden tilstrækkelig plads til brede midterrabatter, der kan graves ud og fungere som reservoirer for regnvand, kan The Copenhagenize Current fungere som et utrolig effektivt, højvolumensystem til at fremskynde dræning af gader og lede vand væk fra sårbare områder. Copenhagenize Design Co’s arkitekt Steve Montebello har arbejdet på designs og beregninger. Vi har designet The Copenhagenize Current til at lede store mængder vand gennem sårbare nabolag. Københavns og Frederiksbergs byer har drøftet at uddybe en af søerne - Sankt Jørgens Sø - og lede regnvand fra omkringliggende områder, så den kan fungere som et midlertidigt reservoir.

Dette er, hvordan det kunne se ud, med en nydesignet søbred. The Copenhagenize Current kan bruges til at lede vand til en sådan søløsning.

Ved at bruge præfabrikerede betonplader, der kan bære vægten af tusindvis af cykler - og stadig tillade krydsende motorkøretøjer på krydsningerne - muliggør det implementering af flere andre funktioner. LED-lys kan indbygges i pladerne for at øge cykelstiens synlighed. Derudover kan varmespoler indlejres i overfladen, under den endelige asfaltlag, for at smelte sne og is om vinteren. Ved at bruge præfabrikerede plader får cyklisterne også en glattere kørsel, minimeres risikoen for huller i vejen og gør vedligeholdelse af cykelstierne lettere. Så meget godt.

Designet tillader en maksimal mængde afløbsriste, så al vand på ethvert punkt nemt kan løbe ind i betonrenderne. Risterne på overfladen tjener til at dræne vand, der kommer fra fortovet ned på The Current. The Current kan også fungere uafhængigt af det eksisterende kloaksystem eller sammen med det, afhængigt af behov.

De vandruter i København. De fleste fører til havnen eller havet.

Tilføjet værdi

Udover de åbenlyse fordele ved The Current, nemlig den hurtige fjernelse af regnvand fra gaderne og beskyttelse af omkringliggende nabolag og bygninger mod oversvømmelse, er der også punkter, der giver en tilføjet værdi til vores design. Forbedret adgang til kabler De fleste kabler, der er relateret til bylivet, er begravet under fortovene og i mindre grad veje. Vi har overvejet ideen om at skabe kabelbakker på væggen af betonrenderne for at muliggøre nem adgang til visse typer kabler. Inspiration til forbedring Designet tjener et vigtigt formål - beskyttelse af byer mod regnvand. Designet kan også opfordre kommuner, der er modvillige over for at udvide eksisterende cykelinfrastruktur på visse gader, til endelig at gøre det ved at implementere The Current. Gammel Kongevej, med de smalleste cykelstier i hovedstaden, kommer i tankerne. Omkostningsfordel Vedligeholdelsesomkostninger ved cykelstier vil falde på grund af det reducerede behov for at reparere huller i vejen. Bedre infrastruktur fremmer også cykling. Præfabrikerede plader kan nemt udskiftes individuelt, hvis det er nødvendigt. Regnvandsfontæne Vi ville elske at se The Current ende i en rørledning, der fører under Sankt Jørgens Sø eller ud i havnen. Mundingen af rørledningen placeres over overfladen. Under en regnvandsstorm vil vandets kraft, der strømmer til destinationen, skabe en fontæne. En sprøjte af vand - der kan designes - der vil fejre regnen - og de menneskelige løsninger til at håndtere den. Silvacells

Overnatning kan arrangeres til rør, der fører væk fra strømmen og ned ad sidegader eller ind i parker, hvor der er silva celler under træer og/eller vegetation.

Når klimaet - eller rettere menneskene - kaster en kurvekugle til dig, skal du tænke ud af boksen. Især når din boks hurtigt fyldes med vand..


Læs mere