Den Life-Sized City Blog: Fleksibel parkering delt af cykler og biler


Foto: Theis Mortensen for Copenhagenize.com

Byen København i samarbejde med Atkins Denmark er begyndt at teste Fleksibel Parkering zoner i København. De starter med gaden udenfor Ingrid Jespersens Gymnasieskole på Ndr. Frihavnsgade (det er et gadenavn).

Vi har modtaget information om projektet fra Niels Hoe-Svendsen fra Atkins, tidligere ansvarlig for Københavns Kommunes cykelparkering. Det primære mål er at skabe en sikker cykelmiljø til skolecykling. Mange skoler bygget ved overgangen til det sidste århundrede i København har pladsproblemer med cykelparkering i skolegårde eller på gaden. Derfor dette nye pilotprojekt kaldet Fleksibel Parkering. Fleksibel Parkering lader cyklister og bilister dele gadepladsen. I skoletiden er gadepladsen reserveret til cykler - fra 07:00-17:00. Resten af tiden er den reserveret til bilparkering. I stedet for at fjerne parkeringspladser og omdanne dem til cykelstativer, går ideen ud på at udnytte byens rum bedst muligt ved at reservere pladsen kun for cyklister, når de rent faktisk bruger den.

Ingen cykelstativer vil blive implementeret for at lette skiftet fra cykelparkering til bilparkering. Alle har trods alt en støtteben - læserne kan muligvis huske Cykelparkeringszones-projektet i København for et par år siden - så det er næppe et problem.

Cyklister bliver bedt om at flytte deres cykler før kl. 17:00, og bilister bliver bedt om at flytte deres biler før kl. 07:00. Biler må heller ikke stoppe i zonen for at tillade cykler at parkere om morgenen før skole. Som det er tilfældet med mange projekter, lader Byen borgerne sende deres mening om pilotprojektet som en tekstbesked. Hvis du er i København og ønsker at kommentere det, skal du sende ordet Parkering og din kommentar til 1220.

Projektet er i samarbejde med Københavns Kommunes initiativ om Sikre Skoleveje.

Relaterede indlæg:

- Cykelstativer Uden Stativer I København


- Kunstneriske Parkeringszoner i Holland
- Godscykel Parkering Inde i en ‘Bil’


Læs mere