Copenhagenize.com - Cykelkultur med design: Copenhagenize Desire Lines-analysen tager til Amsterdam.


Ni krydsninger.19.500 cyklister. Ni timer. Alt dette i en by, der betragtes som et forbillede for mange byplanlæggere. Copenhagenize Design Company Desire Lines analyseværktøj tog til Amsterdam for at studere cyklisters adfærd og interaktion med - eller påvirkning af - byens infrastruktur.
I et tæt samarbejde mellem Copenhagenize Design Co og The University of Amsterdam, repræsenteret af Marco te Brömmelstroet, og på vegne af Amsterdam Kommune, blev ni krydsninger filmet i morgenmyldretiden for at færdiggøre verdens største studie af cyklisters adfærd. Vi er glade for at præsentere resultaterne af vores studie og vise nogle af dataene, analyserne og desire line-kortene. Cykelinfrastrukturen i Amsterdam er meget forskellig fra typologien, der blev brugt i København, hvor vi udførte de første antropologiske studier af cyklister. - The Choregraphy of an Urban Intersection, og andre. Det var derfor interessant for os at observere de hollandske cyklisters vej og adfærd på overfyldte krydsninger. Desire Lines er flere og mere komplekse, mens i København følger langt størstedelen af cyklisterne reglerne og reagerer positivt på infrastrukturen, der er mere ensartet og simplificeret. Det har været fascinerende for os at kunne sammenligne de to byer.Er vi virkelig verdens mest disciplinerede cyklister i København, eller kan hollænderne konkurrere med det?


Overvågede krydsninger i Amsterdam

Amsterdams cyklisters adfærd er et tilbagevendende tema i den offentlige debat i byen. I mange af disse diskussioner betragtes flertallet af cyklisterne som værende stærkt anarkistiske - f.eks. at ignorere rødt lys, skære hjørner osv. Vores Desire Lines-værktøj er den perfekte måde at afgøre, om disse opfattelser er sande eller falske, og at give debatten præcise data. Studiet viser, hvordan cyklisterne respekterer infrastrukturen og undersøger, om infrastrukturen passer til cyklisternes adfærd, og om der er plads til forbedring.

I vores studie besvares det overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan interagerer Amsterdam-cyklister med design, hinanden og andre trafikanter, og hvordan oplever de det hele? Ni krydsninger blev tildelt en gruppe af tre sociologistuderende fra University of Amsterdam. De brugte vores afprøvede og testede metode kaldet “Desire Lines Analysis Tool” og filmede krydsningerne. Derefter begyndte de at tælle cyklisterne og observere/studere adfærden. Derudover lavede de nogle interviews for at få indsigt i cyklisters oplevelser og følelser ved disse krydsninger. Cyklisterne blev opdelt i Konforme, Momentumister og Uansvarlige - som de altid bliver i vores Desire Lines studier.

Her er dataene, der blev indsamlet ved vejkrydset Nassauplein (kortlægning af cyklernes ruter + klassifikation af cyklisterne).


Adfærd hos cyklisterne ved vejkrydset Nassauplein

Hvis du vil læse om de otte andre vejkryds, kan du downloade den fulde rapport her - - det er en pdf på 10 mb. 


Ved analysen af de ni vejkryds er her vores konklusioner:

Generelt antyder resultatet af Desire Lines analysen, at infrastrukturen ved disse vejkryds er under enormt pres på grund af det store antal cyklister i myldretiden. Som et resultat udfordres begrænsningerne ved denne infrastruktur dagligt af brugerne.

Adfærd hos cyklisterne ved de 9 vejkryds i Amsterdam

Selvom 87% af alle 19.500 cyklister overholder alle regler, er der en betydelig gruppe, der forkorter ruterne, bruger fortovene, tilpasser sig vigepligtsreglerne eller ignorerer trafiklyssignaler. Nedenfor tilbyder vi også nogle mere detaljerede betragtninger:

  • De ni vejkryds er meget overfyldte. Videooptagelserne er fra februar, så vi forventer endnu flere cyklister om foråret og sommeren
  • Det generelle indtryk er, at trafikken er meget kaotisk i myldretiden, men der blev ikke observeret alvorlige konflikter
  • De fleste cyklister er vant til denne kaos, men mange er også irriterede over det. I nogle tilfælde undgår de det endda ved at afvige fra den eksisterende infrastruktur
  • Breden på cykelstierne er ikke tilpasset antallet af cyklister i myldretiden. I de fleste retninger og ved de fleste vejkryds er der en stadig strøm af cykler
  • Der er en betydelig mangel på venteflader ved trafiklysene. Dette gælder især for venstresvingende trafik
  • Den store majoritet af cyklisterne er “konforme”, men antallet af “momentumister” og “uansvarlige” er betydeligt. De fleste vejkryds har et stort antal forskellige Desire Lines:
- omkring “vluchtheuvels” (små “øer” ved hvert hjørne)
- midt på vejkrydset, når der er grønt lys for venstresvingende trafik
- på fortovene (for at forkorte svinget for højresving) eller mellem bil- og cykelbaner
- cykling i en forkert retning ad en tovejs cykelsti for at undgå at vente ved trafiklyset, når der er lang kø

Cyklister er mere tilbøjelige til at bøje trafikreglerne, når vejkrydset er overfyldt. De er næsten “tvunget” til at bøje reglerne. Denne adfærd med at bøje reglerne løser ofte kapacitetsproblemer eller korrigere ineffektive vigepligtsituationer.


Med denne analyse har vi udviklet en ganske omfattende samling af systematiseret viden om cyklisters adfærd i Amsterdam. Der er behov for at se på disse krydsninger med disse indsigter for at udvikle designløsninger, der imødekommer denne nye virkelighed, hvor cyklister er den dominerende transportform.

Selvom cykelinfrastrukturen er imponerende, er cyklister - og fodgængere - stadig underlagt en bilcentreret trafikplanlægningskultur, der stammer fra det forrige århundrede. Selv i den fantastiske cykelby Amsterdam er cyklister andenklasses borgere presset ind i en anden trafikkultur, og der bliver ikke gjort nok for at imødekomme deres transportmiddel. En radikal ændring af holdningen til cykelplanlægning er længe ventet.


Læs mere