Copenhagenize.com - Cykelkultur i design: Nørrebrogade - en succes med begrænset bilttrafik

Historien om Nørrebrogade bliver stadig bedre. Dette er gaden, som den tidligere trafikborgmester, Klaus Bondam, tog fat i for at reducere antallet af biler og øge beboernes livskvalitet. Vi har skrevet om gaden mange gange. Der er en lang liste over initiativer, der er blevet afprøvet på gaden, som også er den mest travle cykelgade i verden. Københavns Kommune offentliggjorde for nylig en undersøgelse om den første fase af ombygningen af gaden: Københavns Kommunes Evaluering af Nørrebrogadeprojektets Etape 1. Prøv ikke at udtale det uden kvalificeret sproglig tilsyn. Resultaterne inkluderer følgende:

Biltrafikken er faldet med 60% fra 15.000 til 6.000 om dagen.


Dette er et kvarter, hvor 19% af beboerne ejer en bil, så trafikken var/stadig er hovedsageligt “parasitter”. Gaden havde i lang tid lidt under manglende udvikling og var en trist, livløs transportkorridor gennem et fantastisk, tæt befolket område.


Disse cykelstier er nu færdige. Masser af plads til samtalecykling og overhaling.

Antallet af cyklister er steget med 20%


Mellem 2008 og 2012 steg antallet af cyklister med 20%, på grund af forskellige faktorer. “Den grønne bølge for cyklister”, som blev lanceret først på denne gade, har forbedret trafikflowet for cyklister og betragtes som den primære årsag til stigningen. Generelt har den trafikberoligende effekt af projektet fået flere mennesker til at bruge gaden. Derudover hjælper de udvidede cykelstier i den sydlige ende af gaden, hvor cykeltrafikken samler sig, enormt med at håndtere cykeltrængsel.

Det største antal cyklister, der krydser Dronning Louises Bro på en dag, er 40.000.

Der er broer med højt antal cyklister, og en af dem - Knippels Bro - er ved at udfordre Dronning Louises Bro, men disse 40.000 cykler er et fantastisk tal.

Antallet af fodgængere på Dronning Louises Bro er steget med 60% fra 4731 til 7616

Dette er virkelig en mærkbar ændring. Man kan virkelig se stigningen, hvis man ofte krydser broen. Trafikberoligelsen af gaden opmuntrer tydeligvis flere mennesker til at gå.

Rejsetiden for busser op og ned ad Nørrebrogade er faldet med 10%

Hurtigere busser? En god ting.

Biltrafikken i hele Nørrebro-kvarteret er faldet med 10%

De negative mennesker troede, at lukningen af gaden for gennemkørende trafik kun ville få bilisterne til at køre ud på mange andre gader i nabolaget. De tog fejl. Der er sket et fald på 10% i hele nabolaget. Derudover har der ikke været en kompenserende stigning i antallet af køretøjer på de større arterier omkring nabolaget.


Støjforureningen er blevet reduceret


Støjforureningen fra biltrafik er et stort problem i København - som i de fleste byer. Støjniveauerne er blevet reduceret på denne gade. Den eneste effektive måde at reducere støjforurening på er ved at fjerne biler eller indføre hastighedsgrænser.

Antallet af små virksomheder er kun faldet med fire.

Rygtet om den forestående død for små virksomheder var groft overdrevet - som det altid er. Cyklister, buspassagerer og fodgængere er rygraden i detailhandlen. Der er kun fire færre små virksomheder på gaden. Hvad der groft sagt svarer til de fleste andre kvarterer i København.

Nørrebrogade er en succes. Det var vi aldrig i tvivl om. Nu er det tid til at udrulle konceptet i hele København. Tidligere indlæg om en bilfri Nørrebrogade:

- De drastiske tiltag fra visionærerne


- Prikker, cykler og Bondam
- Læs på, læs af
- Flexzone på Nørrebrogade
- Surf på den grønne bølge i København - Se filmen
- Den grønne bølge breder sig


Læs mere