Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Juni 2012

Denne post er fra en af Copenhagenizes fineste, Rachel. Hun har været involveret i flere af vores projekter, herunder den kommende Copenhagenize Index for cykelvenlige byer. Nu ved vi alle (eller har i det mindste hørt), at cykling er gavnligt for byer, og fordelene strækker sig fra forbedring af sundheden til at mindske trafikpropper. For dem, der endnu ikke er overbeviste, skulle nogle af de resultater, vi har udviklet her hos Copenhagenize, hjælpe med at ændre din holdning.

Vi kan blive ved med at tale om de forskellige fordele ved cykler, men når det kommer til købstæder, der faktisk implementerer politikker og infrastruktur, vil samtalen uundgåeligt dreje sig om tal. Hvordan sammenligner de faktiske omkostninger ved at køre bil med omkostningerne ved at cykle? Vi mener, at vi har udviklet en omfattende omkostningsanalyse for at kunne sammenligne disse transportformer ordentligt.

Under ledelse af Christine Grant lykkedes det os at udarbejde en omkostningsanalyse, der omfattede typiske faktorer som rejsetid, vedligeholdelse af køretøj og vej, sundhed og udledning af kuldioxid. Vi sørger dog også for at inkludere adskillige andre faktorer, der repræsenterer de faktiske omkostninger ved at køre og cykle, i stedet for kun de ansigtsværdi omkostninger, vi ofte støder på, der kun tager højde for benzinpriser og udledning af kuldioxid. Disse faktorer omfatter støjforurening, virkningen af olieudslip fra køretøjer på vandkvaliteten, parkering og en bys branding/turisme.

Befolkning, modalandel, gennemsnitlig husstandsindkomst og prisen på en gallon benzin er byspecifikke værdier, der let kan ændres for hver by, men for at give et konkret eksempel, kiggede vi på tal for Christines hjemby - Seattle, Washington.

Grundlæggende statistik:

Befolkning: 563.374

Gennemsnitlig husstandsindkomst: $45.736

Pris for 1 gallon benzin: $4,15

Total antal ture (i alle transportformer) årligt: 5,9 millioner

Modalandel:

Cykel: 2%

Gående: 7%

Offentlig transport: 18%

Bil: 73%

Ved beregning af omkostningerne ved vedligeholdelse og brug af en bil og en cykel tog vi ikke kun interne, men også eksterne omkostninger i betragtning.

Interne omkostninger inkluderer:

  • Rejsetid
  • Køretøjscyklus/brugsomkostninger (benzin, dæk, vedligeholdelse)
  • Sundhed
  • Parkeringsafgifter
Eksterne omkostninger inkluderer:
  • Luft-, støj- og regnvandspåvirkning (f.eks. fra olieudslip)
  • Vejnedbrydning
  • Parkeringsinfrastruktur
  • Branding/turisme
  • Klimaforandringer
  • Trafikpropper

Af disse omkostninger var der to særligt interessante sammenligninger. Den interne tidsomkostning for cyklister er $0,33/km, og $0,16/km for bilister, hvilket er en forskel på $0,17 mellem de to. Baseret udelukkende på disse tal ser det ud til, at cyklister betaler det dobbelte af, hvad bilister gør for at komme et sted hen, men her kommer en afgørende omkostning ind i billedet: vedligeholdelse og drift. Cyklister betaler beskedne $0,03/km, men bilister betaler $0,71/km (hej, topolie!). På dette tidspunkt betaler cyklister $0,36/km, og bilister betaler $0,87/km (en forskel på $0,51/km). Margenen bliver dog endnu større, når vi tager alle de eksterne omkostninger med i betragtning, og vi konkluderer, at cykling faktisk resulterer i en fortjeneste på $0,46/km ($0,73/mi), mens biler koster $1,13/km ($1,82/mi). Den samlede prisforskel er $1,59/km ($2,55/mi) mellem biler og cykler!

Nu hvor de økonomiske fordele ved at cykle i stedet for at køre er klare, hvad ville der ske for en by, hvis 1% af bilisterne blev cyklister? For at opnå denne modalændring skulle der være ca. 8.300 bilister, der blev cyklister for at reducere kørselsafstanden med 50,5 millioner km (VKT - Vehicle Kilometers Traveled) og øge cykelkørslen med 32,4 millioner km (BKT - Bicycle Kilometers Traveled) årligt.

Så på dette tidspunkt har vi knoklet med en masse tal, og vores hjerner kører på højtryk, og som et resultat har vi nogle overbevisende tal for at bevise, at cyklen igen er sejrrig over bilen. Ved at få 1% af bilisterne til at blive cyklister spares $57,2 millioner ved at reducere VKT-målet og der opnås en fortjeneste på $14,7 millioner ved at øge BKT-målet, hvilket giver en samlet fordel på $71,9 millioner.

Så der har du det. Er du overbevist?


Læs mere