Copenhagenize.com - Cykelkultur ved Design: Januar 2013

“Den Danske Trafikkommision bliver angiveligt anset som en “god løsning” som et plaster på såret for den droppede trængselsafgiftsring, der ville have reduceret biltrafikken med 30%. En trængselsring, som “ingen” angiveligt ønskede - bortset fra selvfølgelig flertallet af københavnere, der skal leve med forureningen i en by, der mere og mere ligner en parkeringsplads med tilfældigt spredte hjem. Vi ville have foretrukket, at det lignede mere en park med tæt befolkede kvarterer."

Dette skriver det nydannede, danske cykeladvokatiat Cykelrepublikken på deres hjemmeside i en skarp kritik af Trafikkommisionen. Vi har tidligere kritiseret kommissionen her på Copenhagenize, men nu er deres arbejde færdigt og dokumenterne afleveret.

Ind med antiklimaks. Rapporterne er skuffende og ikke så lidt chokerende i deres fuldstændige ligegyldighed. Her er Cykelrepublikkens artikel om den mislykkede Trafikkommision oversat.

Trafikkommisionens ambitioner blev meget mindsket. Fra et mål om at reducere biltrafikken med 30% til blot at håbe på at reducere den fremtidige vækst i biltrafikken. Regeringspartiet Socialdemokraterne satser stort på biltrafikken på bekostning af cykling og med investeringer på omkring 30 milliarder kroner i en ny havnetunnel og 50 milliarder kroner i en udvidelse af minimetron, så bilister ikke generes af irriterende busser og cyklister i gadeplan. Målet for kommissionen kort sagt: “Kommissionen vil i januar 2013 fremlægge en idéliste med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsregionen samt en overordnet strategi i august 2013.” I dag - den 16. januar 2013 - er dagen, hvor Trafikkommisionen afslutter deres idéliste, som vil danne grundlaget for deres overordnede strategi efter sommeren. CykelRepublikken har fået at vide, at cykling er blevet fuldstændig ignoreret, til trods for at det er den mest anvendte transportform i København. Af de syv arbejdsgrupper i kommissionen har ingen fokuseret på cykling eller gang som transportformer. De har fokuseret på: - National vejafgift - Kollektiv transport - herunder hvordan man får cyklister til i stedet at bruge den meget dyrere kollektive transport. - Forbedrede forhold for bilister, herunder et forslag om at fjerne cykelstierne på Bredgade og Store Kongensgade (to hovedgader i byens centrum) for at give plads til flere bilbaner. Cyklisterne forventes at blive flyttet til andre gader som Borgergade. - Almindelig trafik - selvom cykling i det mindste blev betragtet som en transportform. I analysefasen var der ikke en eneste analyse af, hvordan cykling påvirkes af biltrængsel. Intet om tilgængelighed, hvor meget afstanden en cyklist er villig til at cykle, reduceres, utryghed, faldet i antallet af børn, der cykler til skole i København, eller nogen sundhedsmæssige konsekvenser overhovedet. De har blot bemærket, at de ikke har undersøgt det særligt grundigt.

Den danske cyklistforening (DCF) deltog i Trafikkommisionen. Deres arbejde var af usædvanligt dårlig kvalitet. De satte blot deres navn på papirarbejdet og brugte det som et alibi. DCF’s store idé er at give cyklister skattefradrag, hvilket sandsynligvis ikke får en eneste bilist til at skifte til cykel. Transportministeriet har endda dokumenteret, at selvom offentlig transport var gratis, ville kun 5% af bilisterne skifte deres bil ud med bus/tog/mini-metro. Bilister vælger deres bil, fordi det er nemmest for dem. Hvis de skal komme ud af deres biler, skal det at køre bil blive mere besværligt, og alternativerne skal være hurtigere, mere bekvemme og mere attraktive. Det handler ikke om økonomi.

Konklusionerne fra Congestion Commission er, at der er to ting, der skal ske med cykling. Den ene er ikke at aflyse den nationale cykelfond - Cykelpuljen. Denne fond er til kommunerne, der kan ansøge om 50% finansiering af projekter som broer over motorveje, når nye motorveje som Nordhavnsvej blokerer for cyklister, der bruger Lyngbyvej. Den anden er, at der fortsat skal være udvikling af Cykelsuperstier. Der er dog ingen vision om, at disse stier skal være af så høj kvalitet i forhold til de eksisterende cykelstier i området, at cyklisterne ville kunne se en forskel. Med andre ord 90% reklame og 10% forbedring af nogle eksisterende cykelstier. Alt dette betyder, at der ikke er noget anderledes i horisonten. Cykling vil fortsat falde både nationalt og i København, da investeringer i cykling fortsætter med at udgøre kun 1,5% af de danske transportinvesteringer. Resten af ​​kommissionens konklusioner er business as usual. På den nationale trafikpolitisk scene er der slet ingen begrænsning af biltrafikken, men derimod metoder til at gøre det nemmere for bilisterne at køre. Der er nogle lyspunkter, som for eksempel at se på, hvordan man kan få bilisterne til at betale en større del af finansieringen af ​​parkering. Anbefalinger, der sandsynligvis vil blive afvist af regeringen. På samme måde som den foregående regering fejede anbefalinger fra forskellige kommissioner ind under gulvtæppet med “det er interessant, men det er ikke vores politik.” Der er mange transportforskere og NGO’er i Congestion Commission, og det vil være interessant at høre, hvor ineffektive de har været, ligesom DCF. Er de kun interesseret i offentlig transport eller blev de overdøvet af Transportministeriet, lederen af kommissionen Leo Larsen (fra det massive infrastrukturfirma Sund & Bælt, der trives på biltrafik), den danske AA (FDM), Danish Industry, Danish Chamber of Commerce, den rasende erhvervsforening Copenhagen City Center, LO og regeringens politirepræsentanter. Cykling er den eneste transportform, som for en bred del af befolkningen kan levere hastighed, der matcher biler i byerne, ingen forurening, ingen trafikulykker, et minimum af plads på bybilledet, og det forbedrer også folkesundheden. Det er også en af de billigste transportformer at udvide og vedligeholde både for samfundet og den enkelte. Det giver simpelthen ingen mening, at kommissionen ikke ser på, hvordan man kan maksimere cykling og først derefter se på de andre transportformer i minimal omfang, når det er nødvendigt. Cykelrepublikken udfordrer enhver dansk transportforsker til en debat om vores påstand - at målet for Congestion Commission aldrig vil blive nået gennem kommissionens arbejde. Idekataloget indeholder ingenting, der væsentligt vil reducere trængsel, støj og luftforurening i Hovedstadsregionen for regeringen. Cykelrepublikken har delt alle dokumenterne fra Congestion Commission i en Dropbox-mappe, så man selv kan få et overblik - hvis det, vi siger, virker for bizart til at være sandt.

Dokumenterne kan findes lige her.

Velkommen til det nye København.

.


Læs mere