Copenhagenize.com - Cykelkultur bygget på design: Cyklen blomstrer - bare ikke i Danmark.

Fyrre års hårdt arbejde for at skabe verdens cykelhovedstad og, det virker som om, vi smider det hele væk. Over hele verden er cyklen populær. Salget er steget på de mest usædvanlige steder efter ‘Cyklens sommer’, oliekrisen og den globale økonomiske nedtur i 2008. Selv i Holland, hvor alle allerede ejer en cykel, melder mange virksomheder om stigninger i salget. Nogle af de større virksomheder har oplevet en stigning på 15%.

Hvis vi ser på Danmark, så er tallene for cykelsalg i 2007 ikke betryggende. Ifølge brancheforeningen for cykelforhandlere - Danske Cykelhandlere - forventes der et fald på 5%.

Da jeg talte med dem, prøvede manden at ignorere de negative tal ved at sige, at Danmark havde haft nogle år med høje salgsstigninger, så et fald ikke var et problem. Men mange andre lande har også oplevet stigninger de seneste år, så den undskyldning holder ikke. Når jeg spurgte om cykelhjelme, gentog han ordret de samme argumenter som Vejdirektoratet og Dansk Cyklistforbund. Det var som at høre den samme telefonsvarerbesked igen og igen. De har forberedt deres spin godt. Danmark, ligesom alle andre steder, blev påvirket i 2008 af en periode med skyhøje benzinpriser, og den globale finanskrise satte også sine spor i landet. Bilsalget - både nye og brugte biler - faldt markant. Det er lige nu det perfekte tidspunkt for folk at skifte bilen ud med cyklen eller investere i en ny, som vi har set det over hele den industrialiserede verden. Vi har infrastrukturen til cykling på plads, så man skulle ikke tro, at det var et problem. Hvad er gået galt i Danmark?

Der er kun én forskel mellem Danmark og resten af Europa i 2008. Intense kampagner for cykelhjelme er skyllet ind over nationen, initieret af Vejdirektoratet og den sorte får i den europæiske cykelverden, Dansk Cyklistforbund.

De har gjort det, til trods for at den videnskabelige dom stadig er uafklaret om cykelhjelme - i bedste fald. Til trods for at cykelorganisationer over hele Europa kæmper imod promovering og lovgivning om cykelhjelme. Til trods for advarsler om, at promovering af cykelhjelme reducerer antallet af cyklister på grund af denne unødvendige branding af cykling som farligt. Den sidstnævnte er blevet hørt klart og tydeligt i mange undersøgelser og rapporter og ikke mindst fra Rådet for Europæiske Transportministre [ECMT], der i deres rapport fra 2004 om Nationale Politikker for Fremme af Cykling udtalte følgende:

“PROMISING, et forskningsprojekt bestilt af EU og koordineret af SWOV Institute for Road Safety Research (2001), tyder på, at selv den officielle promovering af hjelme kan have negative konsekvenser for cykelbrug, og at den bedste tilgang til at forhindre, at hjelme har en negativ effekt på cykelbrugen, er at overlade promoveringen af hjelmbærere til producenter og butikker.

[ECMT er et råd, hvor alle de nationale transportministre i EU sidder.]

Det er interessant og skræmmende at bemærke, at cykelhjelmkampagnerne, som Vejdirektoratet og Dansk Cyklistforbund afholder, ikke bygger på videnskabelig grundvold. Det er et klasseeksempel på retorik og propaganda, der bruges til at manipulere en uvidende befolkning, der ikke har kendskab til eller erfaring med cykelhjelme, i modsætning til mange andre lande, hvor der i det mindste har været en debat. Velkommen til Frygtens Kultur.

På deres hjemmeside informerer Vejdirektoratet ikke det danske folk om det brede udvalg af videnskabelige undersøgelser om cykelhjelme, så de kan danne deres egne meninger - hvilket burde være tilfældet i personlige sager som cykelhjelme. De citerer blot en enkelt rapport fra Norwegian Institute of Transport Economics [TØI] fra 2002. De nævner ikke rapporten fra 2007 fra samme TØI, der er langt mere skeptisk over for hjelme.

Det minder mig alt for meget om Colin Powell, der sad i FN og viste frem sin “bevis” for, at Irak besad masseødelæggelsesvåben. Vores egen højreorienterede premierminister gik på den. Uanset alle eksperternes udsagn om, at det ikke var tilfældet. Eller tænk på de forskere, som George Bush trak op ad hatten, der nægtede at anerkende, at global opvarmning skyldes menneskelig aktivitet. Til trods for den internationale videnskabelige communities holdning til det. Eller rettere sagt, er.

Når du ikke giver dokumentation og kun stoler på slogans og retorik, så lyver du og er ikke bedre end nogen anden bevægelse, der udelukkende baserer sig på propaganda. Danskerne cykler nu 30% mindre end de gjorde i 1990. Antallet af børn, der bliver kørt til børnehave eller skole, er steget med 200%. Hvis vi stadig cyklede de tabte 30%, kunne vi redde 1500 liv om året i dette land. [Det er værd at bemærke, at cykelraterne i København er meget højere end disse triste nationale statistikker.] Sammen med Holland er Danmark det sikreste land i verden at cykle i. Hvorfor fortæller vi ikke denne kendsgerning til vores borgere? Hvis vi ønsker at reducere skader blandt cyklister, bør vi tackle problemet: biler. Biler skader cyklister, og biler dræber dem. At begrænse denne drab og lemlæstelse burde være målet i stedet for at fremme cykelhjelme, som kun er designet til at beskytte hovedet mod ikke-livstruende skader ved enkeltulykker under 20 km/t. Jeg er ikke en spillemand, men jeg er klar til et væddemål.

2008 var et legendarisk år for cykling i København. Takket være vores bys cykelkontor og ikke mindst vores borgmester for trafikafdelingen, Klaus Bondam, har vi haft en fantastisk række visionære cykelprojekter sat i gang. Blandt andre initiativer: på 117 kryds er stoplinjerne for biler blevet trukket fem meter tilbage, hvilket skaber mere synlighed og sikkerhed for cyklister. En af vores hovedårer og den travleste cykelsti i landet, Nørrebrogade, er blevet mere eller mindre lukket for biler med en stigning på 15% i antallet af cyklister. Vi har udvidet den ekstremt succesfulde Grønne Bølge til andre hovedårer, der fører til byens centrum. Alle disse ting er de mest fremskridtsvenlige skridt mod øget cykling i København siden de første fysisk adskilte cykelstier for 25 år siden. Byen Københavns biårlige cykelrapport forventes at udkomme i april, tror jeg. Byen har fastsat mål for cykling. De ønsker at øge procentdelen af cyklister i byen fra 36% til 50% inden 2015. Den vil også øge procentdelen af cyklister, der føler sig sikre i trafikken, fra 58% i 2006 til 80% i 2015. Med alle de fantastiske projekter i byen i 2008 bør vi forvente en positiv stigning i disse tal. Her er mit væddemål: På grund af den intense cykelhjelmpropaganda i 2008 vil procentdelen af cyklister i København (37%) enten falde eller forblive uændret. Hvis jeg tager fejl, vil jeg bære en lilla hjelm i en måned. Læsere i Storbritannien vil vide, hvad jeg mener med lilla hjelm. Hvis jeg har ret… det er op til enhver, der beslutter sig for at tage væddemålet. Det er trist, at der ikke findes en gruppe eller organisation i Danmark, der arbejder for at fremme cykling positivt - bortset fra Copenhagenize.com, Copenhagen Cycle Chic og The Slow Bicycle Movement. Vi burde få den hollandske Fietsersbond til at outsource deres viden, vision og respekt for videnskab og åbne et kontor her. Cykelhjelm - Lad være med at blive skræmt, få fakta fra Colville Andersen på Vimeo. Hvis man tager i betragtning, at der ikke er noget sted i verden, hvor brug af cykelhjelm har ført til lavere hovedskadeniveauer, er det usandsynligt, at det vil ske her. I stedet fodrer vi det bilcentrerede bål og fører en religiøs kampagne mod en stor del af vores befolkning, der vælger en sikker, sund, livsforlængende og sygdomsforebyggende transportmulighed. Jeg håber, at dem af jer der har indflydelse, vil lære af disse fejl. Og alle, der har lyst, er velkomne til at støtte Cykelhjelm.orgs Facebook-gruppe Cykelhjelm.org - I forsvar for dansk cykelkultur - der er på dansk. Mere om hjelme fra Copenhagenize.com: Frygtens kultur - Cykelhjelm-samfundet - Hjelme til fodgængere og bilister - Hjelme eller sundhed? - Cykelhjelme og andre religiøse symboler - Dygtige hollændere og arrogante danskere.


Læs mere