Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: København Blå

Dette er et travlt kryds i København. Det har for nylig gennemgået en genovervejelse, en omstrukturering og en ombygning. Efter alt det var det tid til at male cykelstierne. De københavnske blå striber, der minder både bilister og cyklister om, at de krydser et kryds. Med det antal cykelstier, vi har, er det ret rutine. Jeg elsker det faktum, at denne maling af cykelstien fandt sted i myldretiden både for biler og cykler. De måtte lukke af for to kørespor og lede cyklerne om. På dette stræk er der måske 50.000 biler om dagen og 25.000 cykler . Men hey, striberne skal males.

Der var to kommunale medarbejdere, der udførte arbejdet. En malede, og en anden sørgede for, at ingen kom ind på den nye maling. Alt sammen meget afslappet, på trods af trafikken. Alt sammen meget rutine.


Læs mere