Copenhagenize.com - Cykelkultur i design: Trafik dræber 10 gange flere mennesker end trafikulykker.

I Danmark dør der hvert år næsten 4000 mennesker som følge af forurening fra biler. Det tal er ti gange højere end antallet af trafikdræbte. Ifølge en nylig undersøgelse er det farligere at indånde forurenende stoffer fra biltrafikken end blot at være i trafikken. 3400 mennesker dør hvert år som følge af sygdomme direkte relateret til partiklerne, der frigives fra bilerne. Derudover er der 200-500 mennesker, der dør for tidligt som følge af hjertesygdomme og højt blodtryk forårsaget af trafikstøj. Forskning foretaget af de danske regioner har frembragt disse tal. Et medlem af organisationen, politiker Carl Holst, udtaler: "...regeringens Infrastrukturkommission bør kæmpe mere for at reducere de katastrofale konsekvenser af bilers forurening." Generelt er undersøgelsen endnu et stærkt argument for at øge samkørsel og cykeltrafikken, som bør spille en større rolle i fremtiden, især i byerne. Professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet deler bekymringen. "Det er simpel logik, at hver gang vi får en bilejer ud af trafikken og over på en cykel, en bus eller et tog, reducerer vi niveauet af farlige partikler i udstødningsgassen."

Det har længe været kendt, at bilister, mens de er indenfor deres biler, indånder farligere dampe end cyklister og fodgængere. Forhåbentlig vil denne undersøgelse øge fokus på at opfordre til mere cykling og brug af kollektiv transport.

Der er allerede lov i de fleste danske byer, som siger, at bilejere skal slukke deres motorer, når de holder stille eller holder i tomgang. En god begyndelse.

VIA: politiken.dk blandt andre.


Læs mere