Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Koreografi af en Københavnsk hjørne - Analyse af ønskelinjerDesire Line Analyse: Koreografi af et Københavnsk gadehjørne
Cyklisters adfærd ved en travl cykelkrydsning i København
Af Marie Lindebo Leth - Antropolog


Til vores næste undersøgelse i vores Desire Line serie har vi valgt et anerkendt cykel-hotspot i København: krydset mellem Søtorvet og Dronning Louises Bro. Der foretages mere end 40.000 cykelrejser gennem dette kryds dagligt, hvilket gør det til et af de travleste i verden, når det kommer til antallet af cyklister.Sådanne tal skaber et specielt behov for passende cykelinfrastruktur for at imødekomme behovene hos cyklister, der krydser dette punkt. Hos Copenhagenize Design Company har vi spurgt os selv, hvordan vi kan bestemme de faktiske behov hos cykelbrugerne og hvilke løsninger der ville være passende. Denne søgen kræver en større forståelse for forholdet mellem byinfrastruktur og cyklistadfærd, hvilket er grunden til, at vi har udført en Desire Line Analyse af denne krydsning.Værdien af at undersøge cyklistadfærd

Denne undersøgelse blev udført i samarbejde med otte studerende fra 4Cities, et internationalt masterprogram i bystudier. Otte fantastiske og passionerede studerende, der tog fat på denne analyse med professionalisme. Lorena Axinte (Rumænien), Jamie Furlong (Storbritannien), Elina Kränzle (Tyskland), William Otchere-Darko (Ghana), Lucie Rosset (Schweiz), Guillén Torres (Mexico), Mäelys Waiengnier (Belgien) og Devon Willis (Canada).For at identificere, hvordan cyklister interagerer med infrastrukturen, samt med andre cyklister og vejbrugere, placerede de studerende et videokamera og nogle observatører ved krydset mellem kl. 7:00 og 19:00 på en dag i november 2014.

Et specifikt sted i krydset er i centrum for denne undersøgelse. Når cyklister nærmer sig krydset fra nordøst ad Søtorvet og ønsker at dreje til højre ad Dronning Louises Bro, har de tendens til enten at “skære” hjørnet ved at køre ind på fortovet eller køre over for rødt lys, når de drejer til højre. Hos Copenhagenize Design Co. er vi interesseret i at dykke dybere ned i dette adfærdsmønster og forstå omfanget af og årsagen til den viste adfærd.At vide, hvordan og hvorfor cykelbrugere konsekvent vælger bestemte ruter og strategier, kan hjælpe os med at forstå prioriteringer og incitamenter hos cykelbrugere og informere vores løsninger - både designmæssigt og politisk - for bedre at imødekomme deres behov, samtidig med at vi tager hensyn til andre vejbrugere.Hvad er Desire Lines?

Hos Copenhagenize Design Company har vi udviklet en metode til at bestemme, hvordan cykelbrugere faktisk navigerer i det byggede miljø og hvilke ruter de vælger at tage i forskellige situationer. Denne metode kalder vi Desire Line Analyse. Ved at observere en cykelbrugers bane gennem et vejkryds kan vi bestemme de mest befærdede ruter - deres desire lines. Desire lines er de nemmeste og mest bekvemme måder for cykelbrugere at komme fra en destination til en anden, og konceptuelt set skal de skelnes fra den faktiske infrastruktur med dens foruddefinerede stier. Desire lines kan svare til foruddefinerede stier, men nogle gange gør de ikke det, og her afslører de fejl i infrastrukturen, som samtidig skaber muligheder for forbedringer.Seks Desire Lines

Baseret på vores videomateriale identificerede vi cyklisternes desire lines ved først at spore deres afrejsepunkt - Øster Søgade eller Gothersgade - og derefter ved at observere deres destination - ligeud eller højre ad Dronning Louises Bro.Men i denne Desire Line undersøgelse fokuserer vi primært på de cyklister, der drejer til højre. Vi har opdaget seks generelle desire line-kategorier, som cyklister bruger, når de drejer til højre ad Dronning Louises Bro.Desire lines ovenfor illustrerer, at cyklister typisk vælger en af følgende seks ruter eller strategier, når de drejer til højre:

1. Følge den officielle cykelsti - denne desire line omfatter cyklister, der drejer til højre, når trafiklyset enten er grønt eller rødt.Alle de andre desire lines nedenfor er tegnet af cyklister, der “skærer”, dvs. de kører fra cykelstien op på fortovet og skærer krydset for at nå Dronning Louises Bro.2. Undgå fodgængere - cyklister, der zigzagger eller ændrer deres rute for at undgå fodgængere.

3. Skær midt igennem - cyklister, der ikke skærer straks, men følger stien i et par meter mere end kategori 4 og 5, før de beslutter at skære.

4. Skær og følg stien - cyklister, der kører på fortovet og fortsætter ved at efterligne cykelstien, indtil de er tæt på trafiklyset.

5. Skær straks - cyklister, der skærer fortovet så tidligt som muligt, uden at følge stien.

6. Skær i sidste øjeblik - cyklister, der skærer lige når de når til det røde lys. (vi formoder, at når man står over for et rødt lys, foretrækker folk at cykle på fortovet i stedet for at vente på, at lyset skifter).Forkortelse for at bevare momentumet

Spørgsmålet om, hvad der motiverer folk til at skære hjørnet for at komme til cykelstien på Dronning Louises Bro, er centralt for denne undersøgelse. For at komme tættere på en forklaring vil vi først skelne mellem cyklister, der skærer, når trafiklyset er rødt, og dem der skærer i et grønt lys - hvor de lige så godt kunne have fulgt cykelstien uden at stoppe.Den første gruppe - cyklister, der skærer hjørnet under et rødt lys - er den største af de to. Især cyklister, der kommer fra Gothersgade, når de ankommer til Øster Søgade og derefter drejer til højre, var mere tilbøjelige til at skære hjørnet, når lyset var rødt. Dette skyldes sandsynligvis, at de oftest ankommer til et rødt lys i krydset. Trafiklyset i dette område er timet til at give cyklister, der kommer fra en anden retning - Øster Søgade via Fredens Bro - konstant grønt lys, der følger gennemsnitscyklistens fart - den såkaldte ‘grønne bølge’. Dette betyder dog, at cyklister, der kommer fra Gothersgade, får deres fremdrift afbrudt, når de når til krydset ved Dronning Louises Bro/Øster Søgade. Derfor kan det være fristende at bruge det brede fortov som en hurtig måde at undgå at vente på, at lyset skifter.Den anden gruppe - cyklister, der skærer hjørnet, mens trafiklyset var grønt - gjorde det mest sandsynligt, når der var et betydeligt antal cyklister foran dem, hvilket skabte en kø enten til at dreje til højre eller fortsætte ligeud. En sådan situation skaber incitament til at improvisere en genvej ved at cykle over fortovet for at komme til Dronning Louises Bro.I løbet af de tolv timer, vi observerede krydset, opstod kun få konflikter mellem cyklister og fodgængere. Vi er overbeviste om, at det betydelige bredde på fortovet spiller en vigtig rolle her, da der er nok plads til både fodgængere og cyklister til at navigere omkring hinanden.De fleste valgte den sikre løsning

Vi fandt også ud af, at af alle cyklister, der kørte gennem krydset (dvs. dem, der kørte ligeud ad Øster Søgade og dem, der drejede til højre ad Dronning Louises Bro), handlede flertallet “korrekt” (dvs. de fulgte trafikloven korrekt). I løbet af middagen (11:30-13:30) handlede 72% af cyklisterne korrekt (fulgte trafikloven), og kun 28% handlede forkert eller upassende (gik igennem et rødt lys eller skar hjørnet). På samme måde handlede 76% korrekt i myldretiden (15:30-17:30), og kun 24% handlede forkert.

Dette betyder, at i gennemsnit fulgte 74% trafikloven ved at respektere de røde lys og blive på cykelstien i stedet for at skære hjørnet. De resterende 26% udførte nogle form for ulovlig handling.

Imidlertid skar i gennemsnit 50% af cyklisterne under morgenmyldretiden enten gennem fortovet eller kørte over det røde lys, når de kørte mod Nørrebrogade fra Øster Søgade. 58% var mænd, og 42% var kvinder.Cyklister, der drejer til højre, brød reglerne oftere

Selvom de fleste cyklister i gennemsnit handlede korrekt (74%), var forskellen mellem dem, der fulgte reglerne, og dem, der ikke gjorde det, mindre markant, når vi kun ser på cyklister, der drejer til højre. Blandt cyklister, der drejede til højre ad Dronning Louises Bro, handlede 52% korrekt, mens 48% handlede forkert. Af dem, der handlede forkert, kørte 35% igennem det røde lys, og 65% skar hjørnet ved at køre over fortovet.Denne “ukorrekte adfærd” kan være forbundet med et fænomen, vi tidligere har observeret; den såkaldte “dominoeffekt”, hvor handlinger og ruter taget af en cyklist kopieres af andre cyklister bag ved. På den måde legitimerer eller inspirerer en specifik handling andre cyklister til at udføre lignende handlinger. For eksempel observerede vi, at når en cyklist skærer hjørnet, begynder andre også at følge efter. Omvendt, når ingen i fronten af køen skærer ind, har cyklisterne bagved også en tendens til at blive i gruppen.Færre cyklister kører over for rødt i myldretiden

Tidligt på eftermiddagen (13:30-15:30) handlede mange flere cyklister forkert, i gennemsnit skar 68% eller kørte over for rødt, i modsætning til et dagligt gennemsnit på 48%. Vi mistænker, at dette skyldes, at der er færre cyklister, biler og fodgængere på vejen på dette tidspunkt af dagen, og det er derfor nemmere for cyklister at skære ind eller køre over for rødt på en sikrere måde, uden at blive bemærket så meget.Kun 16% af alle de cyklister, vi observerede, kørte over for rødt (dvs. faktisk kørte over for rødt på cykelstien, ikke ved at skære ind). Selvom det gennemsnitlige antal er ret lavt, som nævnt ovenfor, var der større antal cyklister, der kørte over for rødt på visse tidspunkter af dagen: sent om formiddagen (9:30-11:30) kørte i gennemsnit 27% af cyklisterne fra Gothersgade over for rødt, og tidligt på eftermiddagen (13:30-15:30) kørte i gennemsnit 41% af cyklisterne fra denne gade over for rødt. Igen ser det ud til, at cyklister er mere tilbøjelige til at køre over for rødt mellem myldretiderne. Faktisk kørte kun 3% af cyklisterne fra Gothersgade over for rødt i myldretiden. Denne observation bekræfter vores teori om, at et større antal vejbrugere skaber en mindre motivation for cyklister til at køre over for rødt.Levende læring

Vores undersøgelse bekræfter fund fra tidligere studier af ønskelinjer, der viser, hvordan cyklister skaber ruter baseret på hvad der er hurtigere og mest bekvemt, uanset om den passende infrastruktur er til stede eller ej. Selvom det sommetider betyder, at cyklister følger den uformelle ledelse fra andre cyklister og omgår trafikregler for at nå deres destination, tyder hensyn til sikkerhed og/eller offentlig skam på at informere deres beslutninger.Kun 1/4 af det samlede antal cyklister, vi observerede, brød faktisk loven. Når de skar hjørnet, valgte de strategisk forskellige ruter gennem fodgængerområdet for ikke at støde ind i hinanden, og der opstod kun meget få konflikter mellem cyklister og fodgængere.Lad os gøre en lang historie kort sagt, cyklister motiveres af at bevare momentum, og afhængigt af omstændighederne er nogle klar til at omgå formelle regler og kollektivt improvisere deres egne for at gøre deres rejse lettere, hvis den eksisterende infrastruktur ikke opfylder deres behov.Copenhagenize forslag

Så hvor skal vi gå hen herfra? Afhængigt af bymyndighedernes prioriteringer kunne forskellige tilgange anvendes til at mindske den opfattede “forkerte cykeladfærd” i dette kryds.  1. Med tanke på cykeltrafikken ville det mest oplagte være at skabe en cykelsti i en bue over hjørnet for at tillade ubesværet højresving for cyklister uden trafiklys. En lignende løsning er allerede på plads på det modsatte hjørne, hvor cyklister føres hen over en fortov til Vendersgade fra Nørrebrogade. Som vi forstår det, ville en afdeling i Københavns Kommune være imod dette og bekymret for at beskytte stedets arkitektoniske integritet. Dette er ret fjollet, når man tænker på, at kommunen havde planer om at fjerne de græsklædte bakker dannet af 2. verdenskrigs bunkere, fælde træerne og sanere hele området. Den idé blev heldigvis opgivet, men det viser tydeligt, at der kan ske ændringer på dette sted. Det grundlæggende faktum på dette sted er, at flertallet af cyklister drejer til højre, mens mindretallet kører parallelt med søerne. Ønskeveje er demokrati i bevægelse. Folk afgiver deres stemme, så at sige, med deres fødder og cykelhjul.

  2. Som vi fandt ud af i vores forskning, er hovedårsagen til at skære hjørnet eller køre over for rødt, at cyklister, der kommer fra Gothersgade, forsøger at omgå rødt lys og bare holde deres momentum. Især i myldretiden ville det være gavnligt at synkronisere trafiklyset for cyklister, der kommer fra Gothersgade, så de kan fortsætte i en glidende strøm op ad Nørrebrogade. Ved at opretholde, respektere og legitimere cyklisternes behov for momentum ville behovet for at skære hjørnet blive elimineret.

  3. Der er god grund til, at muligheden for at dreje til højre på rødt gradvist bliver lov i hele Europa. Hvis dette blev standard ved dette kryds, ville det også påvirke adfærden positivt. Det er dog ikke den eneste løsning på dette sted.

  4. Det brede fortov fungerer i øjeblikket som en slags “delt plads”, der fungerer godt på dette sted. Hvis området blev til en fælles brugsplads, ville det kræve få fysiske ændringer og kunne formalisere cyklisternes adfærd.

En sjov idé, men det er vigtigt at opretholde en designstandard, og at kaste et blandet brugsområde ind i den velfungerende infrastrukturdetradition måske ikke være en god, permanent løsning.Hvis du ønsker at læse hele rapporten om denne undersøgelse, bedes du gå til vores firmawebsite. Den kan downloades derfra.

.


Læs mere