Copenhagenize.com - Cykelkultur gennem design: LED-busstoppesteder i København


Foto: Byen København/Rambøll Her er en lille historie om noget innovation, der snart vil dukke op i København. I en by med mange busstoppesteder og cykelstier er spørgsmålet om sameksistens relevant. I flere år har Københavns Kommune arbejdet hårdt på at etablere øer ved busstoppestederne, som buspassagererne kan bruge, når de stiger af. Det er virkelig grundlæggende for infrastrukturen, og Kommunen foretrækker det i stor udstrækning frem for noget andet. Siden Kommunen begyndte at ombygge busstoppestederne for at tilbyde øer, er sikkerheden dramatisk øget i hele byen. I 2015 vil Københavns Kommune etablere LED-busøer på visse steder, hvor der ikke er plads til at bygge en ordentlig ø. Når der ikke er en bus, vil der være en grøn stribe langs kantstenen. Når en bus ruller op, vil LED-lysshows udvides på tværs af cykelstien for at indikere for alle trafikanter, at passagererne har førsteprioritet. Når bussen kører væk, skifter LED-lyserne til den grønne stribe igen. Borgerrepræsentanten for trafik og miljø, Morten Kabell, sagde: “Vi ved, at traditionelle busøer er en god idé, men der er ikke plads overalt til dem, fordi nogle gader er for smalle.” “Derfor vil det være spændende at se, om en oplyst busstoppested kan skabe en bedre følelse af sikkerhed for begge parter, skabe en bedre strøm på cykelstien og skabe plads til buspassagererne”. Pilotprojektet starter næste år og har et budget på $400.000.

Dette er et eksempel på en standard busø. Cykelstien fortsætter mellem fortovet og øen. Under sådanne omstændigheder bestemmer loven, at passagererne skal vente på, at cyklisterne passerer, før de krydser til eller fra øen.

Der er imidlertid flere steder, hvor der er begrænset plads. Denne type situation vil være perfekt til det nye pilotprojekt. På steder som dette bestemmer loven, at cyklisterne skal stoppe for at tillade passagererne at stige på og af bussen.

Generelt set viser detaljerede observationer, som Copenhagenize Design Co. har lavet, at der ikke er meget drama ved busstoppestederne. Tingene bliver lidt trange i myldretiden, og nogle gange støder en cyklist og en buspassager sammen. Generelt vil denne LED-løsning tydeligt markere området for alle involverede parter. Mange mennesker er ikke klar over reglerne - eller det faktum, at de varierer mellem steder med en ø og steder uden.

Denne løsning er en positiv tilføjelse til trafikligningen i København.


Læs mere