Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: envejs.

Envejs gader. Hvor passer cykler ind i dette altid tilstedeværende bycentrums gade model? Et almindeligt spørgsmål, og forståeligt nok [set fra en bilkultur-perspektiv]. Københavns Kommune besvarer det spørgsmål med et udråbstegn - og gør Gothersgade til et fremragende eksempel på, hvordan man kan planlægge for cyklister og fodgængere i envejs-situationer. Gothersgade er en hovedgade i den historiske bykerne og passerer forbi Rosenborg Slot og Kongens Have med en hastighed på 50 km/t. Ét segment af gaden, der fører væk fra Nyhavn og mod Kongens Have, er en tre-sporet envejs-trafik, flankeret af butikker, bodegaer og caféer.

Google Maps-visning mod øst på Gothersgade.
Det envejs-segment havde indtil redesignet en smal fortov og tre spor til biler, som veksler mellem parkerings- og kørespor. Så kom der en vejomlægning. Nu har vi kun ét spor til trafik, bredere fortov og cykelbaner på begge sider. Envejs-gader over hele byen er langsomt ved at blive lavet om til tovejs-gader for cyklister (udover at bevare ét spor til biler). Uanset om det er med en malet cykelbane eller en adskilt cykelsti (afhængigt af vejens hastighed og trafikmængden), bliver cyklisternes ønskelinjer gjort til både de hurtigste og sikreste ruter. Tidligere så vi i artiklen "Pladsens arrogance", hvordan man med kun en lille indsnævring af vejbanen giver masser af plads til ordentlig cykelinfrastruktur.
De [næsten] færdige cykelstier på Gothersgade.
Cykelstierne på Gothersgade er stadig under konstruktion, og da det er mit kvarter, er jeg stolt af at følge med i deres fremgang og befolkningens reaktioner. Stien ovenfor er også stadig under konstruktion, men det har ikke stoppet cyklisterne fra at køre forbi de orange kegler og fortsætte. Bemærk også skraldespanden, der er hældet til for cyklister . Byen går virkelig all-in på dette her. Det ser ud til, at de endda har gjort åbningen bredere for os, der er mere tilbøjelige til at lave en "granny shot" end en "slam dunk".

Når det hele er bygget og færdigt, vil de simple tovejs-stier faktisk være en del af en meget større plan. Ikke alene vil de spare københavnerne tid ved at undgå et forvirrende labyrintmønster af smalle gader i byens centrum, men de vil også være en hovedforbindelse til de nye gang-/cykelbroer over havnen.


Den konceptuelle design for den nye cykelbro over havnen, som er i gang med at blive bygget.
Den endelige løsning: envejs-gade + tovejs-cykelstier = vind vind vind. Der er ingen grund til at komplicere trafikflowet med tovejs-cykelbaner, bare standardinfrastruktur på begge sider.

Læs mere