Copenhagenize.com - Cykelkultur ved Design: Borgere på Cykler i Dublin Ønsker Infrastruktur

Jeg har lige læst en interessant artikel baseret på en undersøgelse kaldet “Determining bicycle infrastructure preferences - A case study of Dublin”. Den blev udgivet i 2012 af Brian Caulfield, Elaine Brick og Thérèse McCarthy. Kort sagt vurderede den brugernes præferencer for cykelinfrastruktur i Dublin. Den Nationale Bæredygtige Transportpolitik i Irland inkluderede i sine planer at “reducere bilpendling til og fra arbejde med 45-65%”. Derudover sigter den mod at have en målandel af 10% cyklister inden 2020, hvilket betyder, at cykling nu, mere end nogensinde, er i fokus i Irland. Forskningen involverede samtaler med brugerne og dokumentation af deres præferencer for cykelfaciliteter. De skelnede mellem dedikerede cyklister og almindelige cykelbrugere. Respondenterne blev bedt om at vælge deres foretrukne type cykelinfrastruktur, om det var off-road cykelstier, grønne veje osv. De blev også bedt om at vælge mellem to muligheder: Respondenternes præferencer blev opdelt efter køn og hvor selvsikre de var på cykling (fem kategorier fra ‘fuldstændig selvsikker’ til ‘overhovedet ikke selvsikker’. Her er respondenternes præferencer:

  1. Direkte ruter: Både erfarne og uerfarne cyklister (i alt 56,4%) angav dette som den vigtigste præference.
  2. Infrastrukturtype: Off-road cykelstien var den foretrukne mulighed blandt cykelinfrastrukturoptionerne. Dette blev efterfulgt af grønne baner. Den mindst foretrukne mulighed var “ingen bane”.
  3. Hastighed for nærliggende trafik: Respondenterne foretrækker lavere hastighed for nærliggende trafik.
  4. Trafikmængder: 69,1% af respondenterne sagde, at lavere biltrafik ville opmuntre dem til at cykle mere.
Blandt andre resultater er det tydeligt at verificere, at en hastighed for nærliggende trafik på 30km/h er vigtigere for kvinder end for mænd. En anden interessant faktor er, at off-road cykelstier har større betydning for respondenter med mindre selvtillid. Resultaterne afspejler, hvad vi ved fra mange andre byer med etableret cykelkultur. Borgercyklister vil have infrastruktur. Hvis du bygger det, vil de komme. Design det med vilje.

Du kan læse artiklen her.


Læs mere