Copenhagenize.com - Cykelkultur gennem design: Cykelmuligheden til længere afstande


Motorvej 16, nord for København. Cykelstier på begge sider. Diskussionen fortsætter ufortrødent rundt om i verden, om hvorvidt cyklen kan fungere som transportmiddel på distancer over 5 km og dermed præsentere sig som et alternativ til motorkøretøjer. Lad os først overveje dette citat:

”Sidst i det 19. århundrede anvendte mange kvinder allerede cykler til at komme på arbejde, kvindelige kontoransatte og butiksassistenter der hver hverdag morgen gjorde deres vej fra forstaden til byen. De fandt cyklen som et bekvemt transportmiddel til afstande op til 10 miles”.


Udvalgt fra John Woodefordes bog “The Story of the Bicycle”, 1970. Så cyklen som en effektiv performer på længere afstande er ikke noget nyt. Ikke desto mindre er vi ved at genopdage cyklens historie.

En offentliggjort peer-reviewed konference artikel (fuld version her - på google docs), baseret på min mastergrad i miljøteknik (specialiseret i byplanlægning), omfattede en vurdering af miljø-, økonomi- og tidsmæssige aspekter vedrørende cykling på længere afstande - i dette tilfælde var det 15 km. For at opsummere det i få ord: ja, cyklen er en mulighed, selv på længere afstande. Den eneste betingelse er at have (mindst) en offentlig transport af gennemsnitlig standard.

Studiet blev udført i Lissabon, Portugal. Til dette arbejde blev følgende metode anvendt: i alt 33 dage blev der indsamlet data om cykelture. Data som f.eks. tidspunkt, omkostninger, maksimal hastighed, gennemsnitshastighed, temperatur osv. blev indsamlet langs de valgte ruter. På trods af vanskelighederne i hele året med afhandlingen havde jeg den heldige situation at være den, der oprettede, indsamlede og behandlede mine egne data - dette er en cyklists og data-nørdas nirvana. Ikke desto mindre er her en lille forhåndsvisning af datafilen: I dette specielle tilfælde skulle der krydses en flod (fra Lissabon til Almada), så mulighederne for at krydse den var enten med tog eller færge. Den første og sidste del af pendlingen var på cykel. Efter denne feltarbejde blev der lavet en simuleret biltur for at sammenligne med brug af cykel (og offentlig transport). Derfor var de studerede ruter som følger:
Rute: cykel (grøn) + færge (rød)
Rute: cykel (grøn) + tog (blå)
Og så blev der simuleret en biltur:
Rute: bil pendling simulation
Den samlede rejse for hver rute var omtrent den samme: 15 km. Dette gjorde det muligt at sammenligne cyklen (med offentlig transport) og bilen. Blandt andre konklusioner var det muligt at konstatere, at:
  • Afhængigt af pendlingstidspunktet var cyklen (brugt med offentlig transport) hurtigere end bilen;
  • Cyklen kombineret med toget forurener otte gange mindre end bilen. Kombineret med færgen forurener den seks gange mindre;
  • Brug af cyklen og toget ville resultere i en besparelse på fire gange så stor som bilen. Med færgen var besparelsen syv gange så stor som med bilen;
  • En gennemsnitlig arbejdstager i Greater Lisbon arbejder tre dage om måneden kun for at betale sin bil.
Med andre ord er god offentlig transport afgørende for cyklens succes på længere ture. Ved at sige “god” mener vi offentlig transport, der er egnet til cyklen og er pålidelig og nem at bruge. Man behøver ikke at være den mest hardcore cyklist for at rejse længere afstande. Hvis transportsystemet fungerer som helhed og ser cyklister som et solidt marked, er det muligt at pendle på længere afstande på cykel. Ifølge denne undersøgelse vil det ikke koste mere - hverken tid eller penge - og du vil forurene meget mindre.


Læs mere