Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Skandaløs havnetunnel for København


De gammeldags vejinteresser er i gang igen, og Københavns overborgmester Frank Jensen, blandt andre, giver efter for dem. Vanviddet fortsætter i det nye København.

Nu vil de bygge en tunnel til biler og lastbiler for at forbinde motorvejene, der kommer fra nord for København og ender i et område kaldet Ryparken/Hans Knuds Plads, til motorvejen, der forbinder Vestkysten af Sjælland (øen, hvor København er beliggende) og broen til Sverige. Denne motorvej giver også adgang til Københavns lufthavn.Det interessante er udviklingen af, at denne tunnel ikke længere vil blive kaldt “havnetunnelen”, men derimod “Østomfartsvejen” - men det er bare for at kunne modtage finansiering fra den nationale regering. Dette vil dog betyde, at tunnelen muligvis skal have flere tilslutninger på sin rute end en ren omfartsvej ville have, især da den foreslås som et “offentlig-privat partnerskab”, hvor investorerne ønsker at få så meget afkast som muligt på deres penge.


Denne idé går imod årtiers Københavns byplanlægning samt byens erklærede mål om at reducere biltrafikken i byen.

Pressemeddelelse fra Den danske Rådet for Bæredygtig Trafik

Et åbent brev til Københavns Kommune og Transportministeriet i anledning af pressemeddelelser, der vurderer en havnetunnel.

Vi siger “nej” til en havnetunnel / “Østlig omfartsvej” i København.

Dette vil være en vejforbindelse til mindst 27 milliarder danske kroner (4,6 milliarder amerikanske dollars/3,6 milliarder euro), som med rette kan kaldes en “Whiskey-bæltet” (Københavns slang for de velhavende kystforstæder nord for centrum, red.) Tunnel, fordi den primært vil gøre det nemmere at køre til København fra de nordlige forstæder.

København har en relativt god miljøsituation, fordi der aldrig har været sådan en ekstra adgangsvej eller motorvej.

Dette ville være til gavn for alle borgere og miljøet; ikke kun bilister fra de velhavende forstæder.

I årtier har forskellige vejløbbyinteresser kæmpet for en havnetunnel.

Hvor kommer bilerne, der vil bruge en havnetunnel, fra?

En rapport med titlen “Østlig havnetunnel i København”, udgivet af Transportministeriet i 1995, konkluderede, at 40% af trafikken i en havnetunnel ville komme fra kommunerne Gentofte, Lyngby Taarbaek og Søllerød (hvor Gentoftes andel blev forudset til at være 25%).

Der kan være lidt tvivl om, at enhver motivation for at lade bilen stå derhjemme i disse velhavende kommuner måske forsvinder, hvis man bygger en havnetunnel.

En sådan tunnel ville underminere alle gode intentioner om en bedre miljø, fordi den selv vil blive en trafikgenerator, der gør det ekstremt attraktivt at bruge private biler frem for andre transportformer.

I 2000 konkluderede Københavns Kommunalbestyrelse, at en havnetunnel vil skabe flere problemer, end den vil løse.

Og siden da er der ikke fremkommet andre oplysninger, der ville ændre denne konklusion.

Ifølge en artikel skrevet af transportsplanlægger Øystein Leonardsen i tidsskriftet “Miljøsk” (“Miljø”), vil alle forslag øge trafikken, emissionerne og energiforbruget. http://www.trafikbogen.dk/HavnetunnelM45.pdf I en artikel, der blev offentliggjort i det danske ingeniørtidsskrift Ingeniøren i september 1996, påpeger en af Danmarks førende byplanlæggere, Peter Hartoft-Neilsen, at det har været til Københavns fordel, at der ikke er en østlig omfartsvej (http://ing.dk/artikel/15411).

Andre byer misunder København for dette.

Hartoft-Nielsen skrev:

"Det faktum, at vores veje ikke er tilstoppet med motoriseret trafik og at der ikke findes en østlig omfartsvej omkring København, har været afgørende for den relativt gode trafiksituation i København og byens centrum, som mange andre europæiske byer misunder i dag. Byen er blevet udviklet som en halvcirkel i 150 grader, og det har været grundlaget for en fornuftig byplanlægning."

Peter Hartoft-Nielsen påpeger også, at politikere må vælge mellem biltrafik og kollektiv transport.

Som den tidligere europæiske kommissær for miljøet og tidligere borgmester i København, Ritt Bjerregaard, sagde: “Det er ikke muligt at satse både på privatbiler og kollektiv transport i byområderne, hvis samfundet også skal imødekomme behovet for mobilitet og forbedre livskvaliteten. Vi er nødt til at træffe nogle klare valg om, hvad vi ønsker, når det kommer til mobilitet i byer. Man kan ikke få det hele på én gang."

Hvis man ønsker en miljøvenlig udvikling, skal man ikke samtidig underminere et sådant miljø med destruktive tiltag som en havnetunnel og østlig omfartsvej. I stedet skal man stole på køretøjer, der ikke misbruger pladsen i byerne. Som vist i dette diagram over Kapacitet pr. Trafikbane er privatbiler det mindst effektive transportmiddel, når man ser på miljøvenlig udnyttelse af byområder.Havnetunnel in Copenhagen?

Vi hos Copenhagenize opfordrer Københavns Kommune til at fastholde holdningen om, at en havnetunnel skaber flere problemer, end den løser. Det er en urimelig stor mængde penge at bruge på noget, der har vist sig at være ubrugeligt og som vil skabe mere trafik i København.

Rationalitet er det nye sorte. At tilgodese en bilkultur hører fortiden til.

.


Læs mere