Den livagtige by-blog: Den gode by - Visioner for en by i bevægelse


Hvis du undrer dig over de spredte opdateringer her på bloggen i den seneste tid, skyldes det simpelthen, at vi har så mange spændende projekter i gang rundt omkring i verden hos Copenhagenize Consulting.

Et af projekterne har været at forberede vores bidrag til den kommende udstilling The Good City - Visioner for en By i Bevægelse, som Bicycle Innovation Lab er kurator for. Udstillingen åbner den 8. juni i København som det første stop på en verdensomspændende turné.

Det er en spændende udstilling. Vi præsenterer vores egen vision fra vores virksomhed, men vi kuraterer også visionen fra en tredjeklasse på LaCour Vej Skole. Ni og ti-årige urbanister. De har arbejdet hårdt på ombygningen af rundkørslen ved siden af deres skole. Her er teksten om udstillingen fra Bicycle Innovation Lab:

THE GOOD CITY

MINI-KONFERENCE OG UDSTILLING

Fredag den 8. juni kl. 12.00 vil Bicycle Innovation Lab indvie den internationale rejseudstilling The Good City. For at markere åbningen af udstillingen og de problemstillinger, den beskæftiger sig med, vil der samme dag blive afholdt en mini-konference på Danish Architecture Centre fra kl. 9.00 til 12.30. Udstillingen løber fra den 8. juni til den 8. juli.

Verden elsker os. København er en konstant kilde til inspiration for byer over hele kloden, ikke mindst på grund af vores cykelkultur, hvor 37% af vores borgere cykler. Vores politikere har lovet os, at 50% af københavnerne vil bruge cyklen i 2010… så 2012… så 2015 og nu 2025. Siden løfterne blev givet, er cykeltrafikken faldet til 35%. København er den eneste by i den vestlige verden, hvor cykeltrafikken falder, og ikke stiger.

Med disse ord peger den internationale cykelkulturkonsulent Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting på ideen om København som en pioner inden for cykling og byudvikling. Trods alle gode hensigter og strategier har det vist sig svært at motivere yderligere 15% af københavnerne til at vælge cyklen. Med The Good City-udstillingen søger vi at vende denne negative tendens og inspirere til nye visioner og handling. Vi har bedt en række prominente danske og internationale arkitekter, trafikplanlæggere, byplanlæggere, forskere og organisationer om at guide os hen imod målet om 50% af befolkningen på cykler og samtidig transformere København til en bedre by at bo i.

Udstillingen

Officiel åbning og reception fredag den 8. juni kl. 12.00 til 15.00 i Havnegade - omkring nr. 3, 1058 København K. The Good City-udstillingen er udformet som en række plakater med grafik og tekst, der skildrer den danske cyklings historie og hvordan vi forestiller os, at byen kan udvikle denne tradition yderligere. Udstillingen er placeret udendørs i den nye havnepark på Havnestræde fra den 8. juni til den 22. juni og på Amagerbro Plads fra den 22. juni til den 8. juli. Herefter vil udstillingen være en international rejseudstilling.

Konferencen

Fredag den 8. juni fra kl. 9.00 til 12.30 på Danish Architecture Centre, Strandgade 27B, 1401 København K. I forberedelse til udstilling afholder vi en mini-konference, der fokuserer på København som cykelby. Cykelkulturen i København er blevet en af byens største internationale brands. Når det kommer til cykling, er København så langt fremme, at der ikke er noget at vende tilbage til. Men kan vi fortsætte med at være en af verdens mest innovative cykelbyer, hvis vi ikke formår at udvikle og innovere vores by og cykelkultur? Der er stort fokus på at øge antallet af cyklister, men hvordan bevæger vi os fra en abstrakt idé til at nå det endelige mål? Hvordan skaber vi en innovativ cykelkultur? Og hvordan kan det kombineres med konkrete skridt mod en bedre by? For at reflektere over dette har vi inviteret fire talere: • Arkitekt for Københavns Kommune, Tina Saaby arbejder med arkitekturpolitik, der lægger vægt på den bæredygtige by som et sted med plads til mangfoldighed, flere cykler og mere liv mellem husene. • Den internationale konsulent for bymobilitet Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize Consulting arbejder på at skabe og fremme cykelkultur i byer over hele verden. • Forsker i mobilitetsadfærd og det moderne hverdagsliv Malene Freudendal-Pedersen fra Roskilde Universitet, der blandt andet arbejder med bæredygtig mobilitet som en mulig fremtidig utopi. • Projektleder og en af initiativtagerne til Bicycle Innovation Lab, Lasse Schelde, arbejder med nye måder at udvikle og promovere cykelkultur i København og internationalt. Deltagerne bliver bedt om at reflektere over deres eget innovative opgave. Præsentationerne vil blive efterfulgt af et besøg på The Good City-udstillingen. Efter programmet officielt er afsluttet, vil der være en reception med tid til forfriskninger og diskussion. Du kan tilmelde dig konferencen ved at sende en e-mail til minikonference@bicycleinnovationlab.dk senest den 2. juni med navn, kontaktoplysninger og firma og stilling. Deltagelse er gratis, men eventuelle aflysninger skal meddeles senest mandag den 4. juni, ellers opkræves der en gebyr på 150 kr. for forplejning.


Læs mere