Copenhagenize.com - Cykelkultur gennem design: 2011

Åben publikation - Gratis udgivelse - Mere om cykling
Vores ven og kollega Thomas Krag fremlagde dette papir tidligt i årtusindet, og vi har længe ment, at det ville være passende at oversætte det til engelsk. Endelig er vi glade for at præsentere det her. Vi brugte nogle af resultaterne i en tidligere artikel her på bloggen - Red en gade - med cykler! Der er ofte en interessekonflikt mellem kundernes ønsker om parkering og de faktiske planer om at berolige trafikken i byen, dvs. bestræbelserne på at fremme cykeltrafikken. Derudover mener mange detailhandlere, at cyklister ikke er gode kunder. Der er mange studier tilgængelige om shopping og trafikadfærd samt holdninger til begge dele, der kan hjælpe med at bringe perspektiv ind i denne diskussion. Dette papir vil omhandle: - generelle tendenser inden for butiks- og detailudvikling - aktuel viden om forholdet mellem transport og shoppingmønstre - synspunkter og fakta vedrørende forskellige typer af kunder og adgang til bilparkering - perspektiver i planlægningen

Det er også tilgængeligt som en pdf på engelsk - ‘Handel og Cykler’ - samt på originalt dansk - ‘Handel og Cykler’.


Læs mere