Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Københavns cykelparkeringsliste


Byen København har udgivet en lille brochure kaldet Tjekliste for cykelparkering - (åbnes som .pdf, på dansk). Det er en del af byens “By for alle” strategi, baseret på Principperne for Universel Design. Byen for alle strategien er primært rettet mod tilgængelighed for fodgængere, mobilitetshæmmede, ældre osv. Her er en engelsk brochure, som byen har om det (pdf). Her er en oversættelse af Tjeklisten for cykelparkering.
Hvad er god cykelparkering? Det er ikke kun af stor betydning for cyklister, men også for personer, der bruger det rum, hvor cyklerne er parkeret. Manglende cykelparkering - eller dårligt designet cykelparkering - resulterer i, at cykler bliver parkeret på uhensigtsmæssige steder, og det begrænser tilgængeligheden i byen. Det er derfor meget vigtigt, at cykelparkering er inkluderet i byplanlægningen og at den er designet korrekt. God cykelparkering gør det nemmere og mere bekvemt for cyklister at færdes rundt i verdens bedste cykelby. Samtidig sikrer det bedre tilgængelighed til alle de ting, byen tilbyder for alle andre borgere. Tjeklisten indeholder otte korte og konkrete overvejelser, der bør inkluderes ved oprettelse af nye cykelparkeringsfaciliteter. 1. Er cykelstativerne tæt på destinationen? Maksimalt 30 meter væk. 2. Er stativerne placeret optimalt i forhold til destinationen? For eksempel i forhold til adgang. 3. Er der tilstrækkelig plads mellem stativerne til at sikre adgang til dem? Der bør være minimum 150 cm frit plads til at sætte cyklerne ind og tage dem ud. 200 cm foretrækkes. 4. Matcher antallet af stativer antallet af cykler på stedet? 5. Cykelstativerne skal være af god kvalitet - se designmanualen - og have 50 cm mellem hver cykel. 6. Er der niveaufri adgang til og fra stativerne? 7. Kræver placeringen af cykelparkering belysning for at opnå en tilfredsstillende grad af sikkerhed? 8. Har cyklisten et godt overblik over hele parkeringsanlægget? Dette gælder primært for større parkeringsanlæg for at sikre en følelse af sikkerhed. ‘Byen for alle’ projektet har syv ‘bud’ om tilgængelighed, som medarbejderne i Byens Teknik- og Miljøforvaltning (Transport- og Miljøafdelingen) skal bruge, når de arbejder med udviklingen af mere tilgængelige offentlige rum. 1. Byen skal designes for mennesker i alle aldre med forskellige behov. 2. Vi vil arbejde for en sikker, tryg, behagelig, bekvem og komfortabel by. 3. Tilgængelighed skal forbedres hver gang en medarbejder i Teknik- og Miljøforvaltningen er involveret. 4. Tilgængelighed er en naturlig del af vores daglige arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen. 5. Vores udgangspunkt er eksisterende løsninger og processer.

6. Vi vil bruge Københavnske løsninger - f.eks. Københavnerfortovet osv. (Københavnerfortovet er et design. Brosten og småsten)


7. Tilgængelighedsfondene skal give tilgængelighed til byen.


Læs mere