Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Ønskestien bliver gjort permanent


Læserne kan måske huske indlægget om Københavns Kommunes respekt for borgeres Desire Lines. Det ovenstående billede viser en midlertidig cykelbane på et stykke fortov, som cyklisterne fortsatte med at bruge. Kommunen testede en cykelbane dér. Det oprindelige indlæg kan findes her: Subconscious Democracy and Desire, hvor du også kan læse om konceptet Desire Lines.

Den midlertidige Desire Line er nu blevet gjort permanent, og cyklisterne på dette stræk overtræder ikke længere færdselsloven. Deres Desire Line er nu lovlig.


Desire Lines kan være store eller små. Her er et andet lille eksempel nær Dybbølsbro. Cyklister, der kommer ned fra broen, vil uundgåeligt køre ned ad skrænten her i stedet for at fortsætte til krydset 100 meter bag kameraet.


Læs mere