Copenhagenize.com - Cykelkultur gennem design: 50% På cykel inden 2012! Nej... 2015! Nej... 2025!!

TILLÆG - 9. MAJ 2011


Den chef for Københavns Cykelkontor, Andreas Røhl, sendte os en kommentar om den ovenstående artikel. Den står sidst i denne artikel.————

Den 16. april var der en artikel i Politiken, en national avis, om nogle visionære nye mål for cykling i København.

Den nuværende borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Bo Asmus Kjeldgaard, citeres for følgende udtalelser:

“Hvis man ikke tør være ambitiøs, kommer man ingen vegne”.

Journalisten, der åbenbart lider af hukommelsestab på kort og mellemlang sigt, skrev dette:

“Det er ambitiøst. Målet er, at 50% af alle ture til arbejde eller uddannelse i København vil blive foretaget på cykel inden 2025."

Han citerer glædeligt borgmesterens pressemeddelelse (Ctrl+C - Ctrl+V er selvfølgelig den nye journalistik): En høj ambitionBo Asmus Kjeldgaard indrømmer, at det er et højt mål at sigte mod.

“Vi har ikke set byer, der kan nå 50%. Det er et ambitiøst projekt, og man må spørge sig selv, om målet kan nås," forklarer Bo Asmus Kjeldgaard. (som åbenbart aldrig har hørt om Groningen i Holland…)

Hvis man intet ved om det, lyder det fantastisk! Wow.Hvor visionært af denne Bo Asmus Kjeldgaard.Her er problemet.Her er grunden til, at dette er Newspeak i en sølv (tinfoil faktisk) foring.

I Københavns Cykelstrategi 2006-2010 var det fastsatte mål, at 50% af alle ture til arbejde og uddannelse skulle foregå på cykel inden…2012.

Her er et skærmbillede af de visionære mål fra byens hjemmeside: Det var dengang, borgmesteren for TMF var Klaus Bondam, og han og daværende overborgmester Ritt Bjerregaard fandt 250 millioner ekstra kroner for at arbejde hen imod målene.Bjerregaard tog senere sparegrisen fra Bondam for at gå i seng med de højreorienterede partier, så hun kunne prøve at vinde det næste valg og efterlod Bondams visioner i kulden.Hvor slemt var det lige.Derefter vendte de visionære mål tilbage et par år senere, lidt justerede.Denne gang indpakket i en pakke kaldet Miljømetropol.De fastsatte mål så sådan ud:

50% af alle ture til arbejde og uddannelse skal foretages på cykel inden…2015.En treårig forlængelse. Det ER et vanskeligt mål, især når promovering af cykelhjelme begyndte at ødelægge cyklingens omdømme tidligt i 2008 og fik antallet af cyklister til at falde i København. Men tre år… det kunne jeg næsten acceptere.

Her er et skærmbillede fra byens hjemmeside med målet for 2015: Og nu har den nye borgmester lige forlænget fristen med et årti - til 2025. Uden at indrømme, at A. målene ikke engang er hans egen vision, og B. han har fejlet som cykelvenlig politiker.

Han foretrækker at investere penge i elbiler, selv når københavnere ikke ønsker dem og hellere vil have mere investering i cykelinfrastruktur og mere metro i stedet.

Du kan simpelthen ikke ‘kommunikere’ dig til, at 50% af alle ture bliver taget på cykel. Plakater, hjemmesider og genbrugt spin kan ikke opnå det. Du har brug for penge. Mere end de årlige 10 millioner euro til Cykelkontoret. 250 millioner kroner kunne have været en fremragende start. Men den visionære cykelvenlige politiker har forladt scenen. Efterladt os i en stadig mere bilcentreret vakuum i hovedstaden.

Københavnere kan diskutere - ofte heftigt - den tidligere borgmester Klaus Bondam, men én ting er sikker. Når det kommer til at gøre Byen på Cykler endnu mere cykelvenlig, var Bondam en visionær af en slags, som man kun ser én gang i hver eneste generation, og han opnåede mere i sin første uge på jobbet end Kjeldgaard har gjort i sine første 18 måneder.

TILFØJELSE - 9. MAJ 2011

Andreas Røhl, lederen af Københavns Cykelkontor, har sendt os en kommentar om ovenstående artikel:

“1) Målet om 50% var ikke en del af cykelstrategien for 2002-2012 og har derfor aldrig været et mål for 2012. I cykelstrategien for 2012 var målet 40%, hvilket vi begyndte at nærme os med 37% i et år uden sne (2009). Derfor blev det mål justeret til 50% inden udgangen af 2015 i forbindelse med byrådets beslutning i 2007 om, at København skal være en Miljømetropol, herunder verdens bedste cykelby.

2) Derudover står der ikke i den nye cykelstrategi, at målet er blevet sløret for 2015. Det siger blot, at det er ekstremt ambitiøst, og at hvis vi ikke når det i 2015, vil vi fortsætte med at arbejde hen imod det i 2025.

Desuden inkluderer opnåelsen af ​​målet om 50% også en forudsætning om trængselsafgifter, som den nationale regering ikke har tilladt Københavns Kommune at indføre."

Tak for dit input, Andreas.—-Tak til Lasse for linket.

En relateret kritik af kommunens tilbagetrækning fra visionære projekter - på dansk - findes på Latterlig at…(Ridiculous that…) blog.

.


Læs mere