Copenhagenize.com - Cykelkultur udformet gennem design: Kamp mod trafikken - 01


Fik lige en bog med posten i dag. “Fighting Traffic - The Dawn of the Motor Age in the American City” af Peter D. Norton. Det ser allerede godt ud. Under ‘Den Sociale Omstrukturering af Gaden’ kan jeg læse:

“Indtil 1920’erne blev biler under den herskende opfattelse af gaden i bedste tilfælde set som uinviterede gæster. For mange var de uregerlige indtrængere. De hinderede og truede med etablerede legitime gadefunktioner. Som en Providence-avisredaktør udtrykte problemet i 1921: ‘det er umuligt for alle moderne trafikformer at dele den samme fodgængerzone på samme tid uden fare for sikkerheden.’"

Og:

“I dag ser vi gader som motorveje og vi projekterer denne opfattelse tilbage til præ-automobilperioden. Set i bakspejlet kan brugen af gader til børns leg (for eksempel) virke åbenlyst forkert og derfor kan børns forsvinden fra gader i takt med bilernes ankomst synes en åbenlys og enkel nødvendighed. Først når vi kan se den herskende sociale konstruktion af gaden fra perspektivet på det tidspunkt, kan vi også se bilen som indtrængeren. Indtil da vil vi ikke blot fejle i at forstå den voldelige revolution i gadens brug omkring 1915-1930, vi vil heller ikke engang se den.

Det er derfor, at omfanget af blod, sorg og vrede i de amerikanske bygaders gader i 1920’erne er gået vores opmærksomhed forbi."

Og:

“Den herskende sociale konstruktion af gaden var stabil i 1900. Automobilen destabiliserede den. Sociale grupper som fodgængere, forældre, politi og downtown-forretningsforeninger organiserede sig for at bevare gaderne, som de kendte dem. Men deres handlinger truede med at begrænse bilens bymæssige horisont."

Og jeg er kun på side 2. Wow. Motordom (fantastisk ord) fortsætter stadig. De formåede at ændre opfattelsen af gaden, og disse opfattelser er dybt forankrede. Selv inden for cykelkredse. Bare lyt til summen der kommer ud af Storbritannien for tiden, om hvordan ‘vi har ikke plads til infrastruktur!’ Udover at være tåbeligt - se på alle de smalle europæiske byer, der har formået det - afslører det, at disse cyklister måske uden at være klar over det prædiker motordommens lære. I stedet bør vi - og vi er det mange, mange steder - omdefinere vores sociale konstruktion af gaderne. Placere vægten på mennesker og menneskedrevet transport i stedet for at betale dyre tiender til Motordommens Kirke, deltage i de tilknyttede ritualer - når kun få af os, dybt inde, faktisk tror på det. Hvis vi siger, at gader har eksisteret siden byerne blev dannet, for omkring 7000 år siden, så burde vores sociale konstruktion af hvad gader skal være for være forankret i det menneskelige perspektiv, der var gældende for de første 6900 af disse år. Lad os stoppe med at ignorere elefanten i selskabets porcelænsskab, skal vi ikke?

Nok for nu. Jeg er på vej til side 3 i bogen.


Læs mere