The Life-Sized City Blog: Dansk 180% skat på biler er ret irrelevant

Der bliver sagt og genpostet/tweetet meget om den berømte 180% på biler i Danmark. Dengang rationalitet var populært, blev denne række afgifter indført for at forsøge at afskrække folk fra at køre, men også for at få noget af pengene tilbage til samfundet for bilernes ødelæggende natur. Vi ved f.eks., at for hver kilometer, der cykles, modtager den danske statskasse 23 ører.

For hver kilometer, en bil kører, betaler den danske stat 16 ører.

Disse tal stammer fra “Socio-økonomiske analyser af cykelinitiativer - metoder og eksempler”, udarbejdet af COWI i 2009.

Hvis du vil have en mere lokal fornemmelse, hvis du kører i København fra Øster Allé til Nørreport i myldretiden, er her samfundets gevinst og tab:

Cykel: 63 ører netto gevinst for samfundet. (3,65 DKK)


Bil: 6,59 DKK netto tab for samfundet. (6,59 DKK) En anden måde at beregne det på er, at hver gang nogen cykler 1 km, tjener samfundet 23 ører. Kører en bil 1 km, betaler vi 91 ører. Så du kan se, at det tidligere har været vigtigt at få nogle af de penge tilbage, som vi har smidt ned i et stort, bundløst hul ved at subsidiere bilkulturen. Det er grundlæggende økonomi. Selv med den afgift kan vi stadig ikke få vores penge tilbage. Det er værd at bemærke, at disse tal afspejler førnævnte afgifter på biler i Danmark. Jeg tror, jeg ville få lidt kvalme, hvis nogen kunne beregne nettotabet i lande uden sådanne afgifter. Så. Hvad ER disse afgifter, som vi taler om? Lad os først se på, hvad biler koster, baseret på den danske leveomkostningsniveau. I Danmark vil en basiskompaktbil koste dig cirka 100.000 DKK. ($17.400). En ny Honda vil afhængigt af modellen koste mellem 200.000 DKK ($34.700 USD) og 500.000 DKK ($86.900). En ny BMW vil igen afhængigt af modellen koste dig mellem 400.000 DKK ($69.500 USD) og 2,5 millioner DKK ($434.360 USD). Det ser nok dyrt ud for mange derude, men leveomkostningerne her i Danmark er høje. Lønningerne er høje. Ting er dyre for turister. For eksempel er mindstelønnen - hvis du arbejder som bartender i en alder af 20 år eller deromkring - omkring 20,00 USD i timen. Udover prisen på bilen er her de afgifter, der udgør de 180%. Men vær venlig at bemærke de efterfølgende fraskrivelser.

De 180% oven på basissen af en bils pris

Salg og registrering: 106.960 DKK ($18.583 USD) Ejerskabsafgift: 44.562 DKK ($7.742 USD) Forsikringsafgift: 8.412 DKK ($1.461 USD) Brændstofafgift ved 15.000 km/år med 15 km/liter: 50.989 DKK ($8.857 USD) Samlede afgifter over 12 år: 210.922 DKK ($36.643 USD) Så alt dette ser ud som en drømmende scenario for dem, der arbejder hen imod Paradigmeskiftet, hvor man erstatter de dødelige biler i vores byer med intelligente transportformer. Vidunderligt, at Danmark beskatter bilisterne for den ødelæggelse, de forårsager i vores byer og generelt i landet. Vi hører stadig misforståelser derude om disse afgifter. Ting som f.eks. “de cykler kun i Danmark, fordi de ikke har råd til en bil”. Nej. Godt forsøgt. I København ejer 29,1% en bil. I visse kvarterer er det endnu lavere; Nørrebro (14%) og Vesterbro (17%). Men folk ejer ikke biler, fordi de ikke har brug for det. Der er en række andre transportmuligheder, herunder cyklen. Ude i provinserne, når en ung person - normalt en ung mand - fylder 18, er det første, han gør, at betale gebyret på 2000 DKK for et kørekortskursus og derefter købe en bil efter bestået eksamen. Så biler er ikke utilgængelige for danskere, når 18-årige har råd til dem. Og dette bringer os til den nuværende virkelighed. Siden de 180% afgifter blev indført, er de danske lønninger steget markant. Så de er ikke længere så begrænsende som oprindeligt planlagt. Med andre ord er de temmelig irrelevante. Bilbesiddelse er steget kontinuerligt de sidste mindst 15 år. Selv benzinpriserne her - i øjeblikket omkring 13,80 DKK pr. liter - er lavere end de var i 1970’erne, på højdepunktet af de to energikriser. Derudover hørte jeg i dag, at brændstofafgiften, som jeg forstår det, har en vis miljømæssig aspekt, også i stigende grad er overflødig. Simpelthen fordi biler er mere brændstoføkonomiske og “miljøvenlige” end når afgifterne blev indført. Pengene, som den danske stat tjener på disse afgifter, er faldet fra 24 milliarder DKK ($4,1 milliarder USD) til kun 14 milliarder DKK ($2,4 milliarder USD). Mens disse berømte 180% afgifter var velmente dengang, er de ret komiske nu. Bilbyrden på vores samfund er større end på noget tidspunkt de sidste 40 år.

Alt det mere grund til at hæve afgifterne - gennem simpel rationalitet og økonomi - samt at investere i bedre offentlig transport, bil-deling programmer og cykelinfrastruktur.


Læs mere