Den livsstørrelse by Blog: Mere cyklister og fodgængere i Europa, tak


I dag modtog jeg en pressemeddelelse fra European Cyclists Federation. Her er alt om det. European Cyclists Federation har for nylig underskrevet et brev initieret af European Transport Safety Council [ETSC], hvori de beder EU’s transportkommissær Siim Kallas om nye trafiksikkerhedsmål i den kommende Road Safety Action Programme.

Den 19. marts sendte ECF og Federation of European Pedestrian Associations [FEPA] en fælles opfølgning på ETSC’s brev for at understrege vigtigheden af at fastsætte ‘rate baserede’ sikkerhedsmål for gang og cykling.

Vores anmodning til hr. Kallas er at inkludere et mål om at halvere antallet af tilskadekomne og dræbte fodgængere og cyklister inden 2020, målt i forhold til antallet af skader og dødsfald pr. km rejst eller pr. gang eller cykeltur. Vi mener, dette er vigtigt af tre hovedårsager:

- Beviserne for ‘sikkerhed i antal’ viser, at jo flere mennesker der cykler og går, desto sikrere bliver disse transportformer.

- Sundhedsfordelene ved at gå og cykle opvejer langt mere de sikkerhedsrisici, der er involveret.

- Fodgængere og cyklister har en meget lav involveringsrate i at skade andre trafikanter, så en skift fra motoriserede transportformer til aktive transportformer bør forbedre den generelle trafiksikkerhed.

Rate-baserede mål giver et sandfærdigt billede af, hvor sikkert det er for den enkelte fodgænger eller cyklist at rejse med disse transportformer, og undgår risikoen for, at sikkerhedsmål virker som en pervers incitament til at modvirke aktiv rejse.

I det åbne brev til kommissær Kallas (pdf-download) fremhæver de forskellige nationale eksempler:

- I Holland mellem 1980 og 2005 var der en stigning på 45% i cykling og en reduktion på 58% i antallet af cyklistdræbte. [1]- I Tyskland mellem 1975 og 1998 steg andelen af ture foretaget på cykel fra 8 til 12% , mens antallet af cyklistdræbte faldt med 66%. [2]- Western Australia øgede brugen af cykler med 82% på 7 år i 1980’erne, samtidig med at antallet af indlæggelser på hospitalerne faldt med 5%. [3]- I Holland mellem perioden 1985-87 og perioden 2001-03 steg personkilometer, der blev tilbagelagt til fods, med 24%, samtidig med at antallet af fodgængerdræbte pr. kilometer faldt med 58%. [4]Og et par byeksempler:- I London steg anvendelsen af cykler på byens hovedveje med 107% mellem 2000 og 2008, mens antallet af tilskadekomne og dræbte cyklister faldt med 21% i omtrent samme periode [5]- I København steg antallet af cyklister med 44% mellem 1995 og 2006, og andelen af folk, der cykler på arbejde, steg fra 31% til 36%, samtidig med at antallet af tilskadekomne og dræbte cyklister faldt med 60% [6]

[1] Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Cycling in the Netherlands 2009, p14 (pdf)
[2] Pucher J and Dijkstra L. Making walking and cycling safer: lessons from Europe. In Transportation Quarterly vol. 54 no. 3, pp25-50, 2000 (pdf)
[3] Robinson D. Safety in numbers in Australia: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. Health Promotion Journal of Australia vol.16, pp47-51 (pdf)
[4] SafetyNet (2009) Pedestrians & Cyclists, p.11 & 13 (pdf)
[5] Transport for London. Mayor challenges London to get cycling. TfL press release 28th May 2009.
[6] City of Copenhagen Traffic Department. Copenhagen, city of cyclists: bicycle account 2006. Copenhagen 2007 (pdf).


Læs mere