Den livsstørrelse By Blog: Udfyldning af tomrummene

Jeg bor i en by ved navn Frederiksberg, som er en selvstændig enklave omgivet af København. Der er cirka 90.000 indbyggere i byen. Byen har en veludviklet cykelinfrastruktur. Det kan man nærmest ikke undgå, når man er omgivet af København. Der er få gader tilbage i byen, der ikke har adskilte cykelstier/cykelbaner/hvad du vil kalde dem. Et af strækningerne er Thorvaldsensvej, og cykelbanen blev lige færdig sidste uge. Det ses på billedet ovenfor. Førhen var der en markeret bane, hvor der nu er en fysisk adskilt bane.Med det sagt er det bestemt ikke alle gader, der har adskilte cykelstier. De boligområder omkring vores lejlighed har det i hvert fald ikke. Der er ikke nok trafik til at retfærdiggøre adskillelse. Det er kun på gader, der har et vis antal biler hver dag. Normalt, ifølge de danske retningslinjer for cykelinfrastruktur, implementeres en cykelbane - der erstatter en markeret cykelbane - når antallet af biler er over 6000 om dagen og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. [Hvis hastighedsbegrænsningen er 30 km/t, er grænsen for adskilte cykelstier 10.000 biler om dagen]. Hvad vi imidlertid ser i mange dele af Storkøbenhavn er, at der bliver bygget adskilte cykelstier, selv når antallet af biler om dagen er lavere.

Dette er en del af byens plan for Thorvaldsens gade. Af en eller anden underlig grund tror mange mennesker, at alle vores cykelstier fortsætter op til krydset. Det er slet ikke tilfældet. Det afhænger af trafikvolumen og den specifikke karakter af det givne kryds. På planen kan du se cykelstien på højre side - den der svinger opad - slutter langt før krydset, og biler og cykler blandes op til lyset. Ifølge loven i Danmark er det den, der kommer først, der bestemmer. Hvis en bil er den første i svingbanen, kan føreren vælge at holde sig tæt på kantstenen eller give plads til cyklisterne. Hvis det er kantstenen, bevæger cyklisterne sig rundt om bilen for at vente på venstre side. Hvis cyklisterne kommer først, er det åbenlyst, at de holder sig til kantstenen, og bilister vil vente med at dreje til venstre på banens venstre side.På krydsets venstre side løber cykelstien op til krydset, selvom stoplinjen for biler er placeret fem meter længere tilbage, som det er tilfældet i de fleste kryds i København. Antallet af biler, der drejer til højre her, er meget lavere end på den modsatte side af gaden.

Københavns Kommune er ikke bleg for at informere borgerne, når der er nye cykelstier på vej. Skiltet siger: “Flere cykelstier i verdens bedste cykelby”.

“Det skal være sikkert og trygt at cykle i København. Derfor bygger vi cykelstier i Stormgade. Hvis 50% af københavnerne cykler til arbejde eller skole i 2015, sparer vi 80.000 tons CO2 om året."

På nuværende tidspunkt er der 338 km cykelstier, 19 km cykelbaner og 39 km grønne cykelruter. Der er flere på vej. Læg dertil alle de fællesarealer og boligområder, der ikke kræver infrastruktur.

Vi udfylder hullerne.


Læs mere