Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Er bymobilitet en menneskeret?


Den videre udvikling af Bubble Wrap Society ser ud til at være i fuld gang over hele verden. Snakken om cykler i de seneste 18 måneder har tilsyneladende ført til øget fokus på at beskytte sårbare trafikanter som fodgængere og cyklister med bobleplast. Det er en form for modangreb, ikke ulig den reklame for Audi, som vi for nylig bloggede om.

Tom Vanderbilt, forfatter af Traffic og bloggen How We Drive, har en tankevækkende artikel i Slate om den nyeste mediedille blandt bilister og myndigheder - hårdt slag mod fodgængerovertrædere. I sin artikel In Defense of Jaywalking skriver Tom om den nye hypede dille om disse tåbelige sjæle, der vover at genere bilister ved at krydse veje, hvor de “ikke må”.

Hvilket bringer os til spørgsmålet. Er bymobilitet en grundlæggende menneskerettighed? Har vi ikke ret til at bevæge os rundt i byens landskab, som vi ønsker? Det har været sådan det meste af menneskehedens historie, trods alt. Hvis svaret er ja til det spørgsmål, så indebærer at give alle borgere frihed til mobilitet også at gøre bylandskabet sikkert. Det betyder at begrænse bilernes farlige og livstruende bevægelser i byen i stedet for at begrænse fodgængeres og cyklisters bevægelser. Skulle fodgængere og cyklister ikke have prioritet i byer og byer for valg af bæredygtige transportformer? Skulle infrastrukturen for cyklister i alle aldre ikke være en prioritet i byplanlægning?

Er sikker bymobilitet en menneskerettighed?


Læs mere