Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: European Cyclists Federation Road Safety Action Plan


Den Europæiske Cyklistføderation - en af Copenhagenize.com’s helte - offentliggjorde i dag deres positionspapir som svar på Den Europæiske Unions Trafiksikkerheds Handlingsprogram 2011-2020.

“Vi ønsker at understrege det faktum, at usikre trafikforhold og den individuelle opfattelse af, at det ikke er sikkert at rejse, begrænser menneskers mobilitet eller valg af transportmiddel. Dette gælder især for “ubevogtede” (fodgængere, cyklister) og sårbare trafikanter (børn, ældre). Disse bekymringer skal tackles. Der er gode beviser for at støtte ideen om, at cykling bliver mere sikkert, jo flere mennesker der gør det. Dette kaldes principperne om “Sikkerhed i Antal”.“Positionspapiret dækker mange emner. Blandt andet:- Sikkerhed i Antal- Blindvinkelspejle og registreringssystemer- Sikre bilfronte og eksterne airbags- Intelligent hastighedstilpasning- Kørelys om dagen- Cykellyspolitik- Vejtrafiksikkerhedsprincipper

Hele positionspapiret er tilgængeligt som en .pdf her.


Læs mere