Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Dansk cykelhjelmlov nedstemt i Folketinget


Min søn er ikke længere i risiko for at blive stemplet som kriminel!

Denne sag gik under min radar, da jeg var ude at rejse - ironisk nok mens jeg var ude og promoverede cykling positivt. Et dansk politisk parti - Socialistisk Folkeparti - foreslog en hjelmlov for børn under 12 år. Og det skete lige her i verdens sikreste cykelnation, hvor cykling aldrig har været mere sikkert.

Jeg har tidligere skrevet om dette partis holdning her på Copenhagenize.com og deres fire sikkerhedsfanatikere; Pia Olsen Dyhr, Anne Baastrup, Karina Lorentzen Dehnhardt og Ole Sohn [sammen med Morten Østergaard fra Radikale Venstre, der bidrager med ekstra Orwellsk nysprog] - de fremsatte lovforslaget og det blev stemt om den 28. maj 2009.

Socialistisk Folkeparti, sammen med et lille parti kaldet Radikale Venstre [de er nok bare glade for, at nogen spurgte dem om at være med] stemte For, mens resten af Folketinget stemte massivt Imod.

For: 21Imod: 90Undlod at stemme: 0Fraværende/spillede golf, osv.: 68En sejr for sund fornuft og rationalitet.Det undrer stadig, hvordan Socialistisk Folkeparti undlod at foretage forskning.Det er sjældent at se lovforslag fremsat på et så tåbeligt grundlag.Rygraden i deres forslag var retorik og skræmmekampagner.Og dette kommer fra et parti, der hævder at arbejde for øget cykling i Danmark.

Jeg håber virkelig ikke, der er mange lovforslag i Parlamentet som dette, der er en utrolig spild af tid og skatteborgernes penge.Her er en interessant analyse af hvorfor en lov som dette bare ikke fungerer.Ikke-kriminelle, der nyder glæden ved cykling i verdens sikreste cykelnation.

Primus motor bag forslaget, Pia Olsen Dyhr, var lige så dårligt forberedt til sit øjeblik i demokratisk lys som da jeg tidligere udvekslede emails med hende.Hun sagde faktisk, optaget for evigt:

“Dansk Cyklistforbund [DCF] og Rådet for Sikker Trafik har ført fantastiske kampagner de sidste par år.Trods det er antallet af børn, der cykler, ikke steget."

Ingen lort, Sherlock.Der er en grund til, at de kalder dem skræmmekampagner og angstsprederi.De…øh…skræmmer folk.Forældre bliver bange og lader ikke deres børn cykle.Vi har set det før i Danmark, og vi ser det igen.Promovering og lovgivning går hånd i hånd og har de samme negative virkninger på cykling.Folk holder op med at gøre det, og det medfører alle de negative sundhedsmæssige konsekvenser.Pia Olsen Dyhr forstår dog ikke dette:

”…Se f.eks. på New Zealand, hvor der er en hjelmlov for alle aldre.Et år efter loven blev vedtaget, faldt antallet af cyklister lidt.Et år efter steg det igen og var højere end før loven.[…] Det er mindst ét videnskabeligt studie, der viser, at påstanden om, at folk holder op med at cykle, er fuldstændig usand."

Hmm.

- Cykling i New Zealand faldt med 22% efter indførelsen af hjelmloven ifølge New Zealand’s Household Travel Survey.


- Her er Dr. Dorothy Robinsons Cost-Benefit-analyse af New Zealands hjelmlove [PDF].
- Her er endnu en cost-benefit-analyse - Taylor M, Scuffham P - 2002 - i Injury Prevention [PDF].

Og lad os igen nævne Professor Piet de Jongs matematiske skabelon til at bestemme de negative omkostninger ved hjelmlove.

Den danske transportminister, sammen med ministrene for transport i alle EU-lande [Rådet for EU’s ministre for transport], udgav en rapport i 2004 [Nationale politikker for at fremme cykling], hvor der blandt andet står, at: “…ud fra et hensyn til begrænsning kan selv den officielle promovering af hjelme have negative konsekvenser for cykling, og for at undgå, at hjelmene har en negativ effekt på cykling, er det bedste tilgang at overlade promoveringen af hjelmbrug til producenter og forhandlere.

Rapporten med titlen ‘Hovedskader og hjelmlov for cyklister’ af Dorothy L. Robinson, Bicycle Research report nr. 81 (marts 1997) viser, at hovedeffekten af indførelsen af den generelle hjelmlov for cyklister i Australien var et fald i cykelbrugen."

Jeg er glad for, at loven blev nedstemt. Som Karsten Nonbo, MF for Venstre sagde i Parlamentet:

“Vi kan prøve at forestille os, hvad det ville betyde, hvis vi vedtog en lov, der gjorde det ulovligt ikke at bære cykelhjelm. Det ville betyde, at børn altid skulle have cykelhjelm på steder, hvor færdselsloven gælder. Med andre ord ville børn skulle have cykelhjelm på campingpladser, de skulle have cykelhjelm på fortovet, de skulle have cykelhjelm på byens pladser, de skulle have dem overalt, fordi det blev loven. Jeg er helt sikker på, som også justitsministeren sagde, at mange mennesker vil stoppe med at cykle."

Han tilføjede senere noget, der ses over hele verden:

“Det er sjovt, at det ofte er mennesker, der ikke cykler meget, som bringer disse ting på bane."

Godt sagt. Selvom denne debat i Parlamentet afslørede én vigtig ting. At mange politikere i dette land er chokerende uvidende om cykelhjelme. Ikke kun sikkerhedsfanatikerne fra Socialistisk Folkeparti, der tog det et skridt videre og manipulerede deres ‘forskning’, men mange af de andre. Det var som om, det danske parlament blev sat til at diskutere noget lige så mærkeligt som en revision af Laws of Cricket.

Denne hele cykelhjelm-sag er så ny for dette land, og det eneste sted, de kan få information, er fra den bilcentrerede Rådet for Sikker Trafik og den vage, nærmest uinteresserede, Cyklistforbundet.

Lad os kigge udenlands, skal vi. UK’s National Cyklister Organisation, CTC, lykkedes tidligere med at lobbye imod en lignende lov og udgav en brochure, som de sendte til politikere, hvor de skrev 7 grunde til at modsætte sig en lov om cykelhjelm til børn:

1. De vigtigste trusler mod børns liv er fedme, hjertesygdom og andre sygdomme, der i høj grad skyldes inaktivitet. Cykling spiller en nøglerolle i at forhindre disse sygdomme. Mindre cykling på grund af en hjelmlov vil forværre situationen. 2. Cykling er en sund aktivitet, og sandsynligheden for alvorlig hovedskade er voldsomt overdrevet. 3. Cykling bliver sikrere, jo flere mennesker gør det. At opfordre til cykling er langt den mest effektive måde at reducere risikoen for skader. 4. Fremme af hjelme afskrækker cykling og fører til ringere sundhed. 5. Fordelene ved hjelme er i høj grad overvurderede. 6. Mange andre dagligdags aktiviteter kunne have større gavn af at bruge hjelm end cykling. 7. En hjelmlov ville gøre det til en forbrydelse for børn at deltage i en sunddannende aktivitet. Du kan læse brochuren her - den åbner som en PDF-fil.Som jeg skrev i indlægget om Copenhagenize ved Velocity Conference, udprintede European Cyclists Federation, ECF buttons og brochurer om deres holdning til hjelme.

Du kan nu læse brochuren her. Den åbner som en PDF-fil.

På dagen er det perverst at kriminalisere børn og deres forældre for at vælge et sundt og livsforlængende transportmiddel.

Nyd på det seneste. En klistermærke på en cykel i København, hvor der står “Feeling secure without a bike helmet in the world’s safest cycle nation” (At føle sig sikker uden cykelhjelm i verdens sikreste cykelnation). Fornuft og sund fornuft er ved at vende tilbage.

- Klistermærker kan købes her.


- Facebook-gruppe her, på dansk.


Læs mere