Den Livsstørrelse By Blog: San Francisco Cykelplaner

Tak til en læser, Tina, for denne lille opdatering fra San Francisco.

"

I sandhed. Det, jeg altid finder modarbejdende, er brugen af ordet "cyklister". Som om det er en gruppe, der er fuldstændig adskilt fra resten af samfundet, i stedet for blot at være borgere, der vælger en anden transportform. Det burde stå i byens - enhver bys - vilje til at forbedre livskvaliteten, sænke emissionerne, støjforurening og yderligere udvikle beboelige byområder. Eller en bys vilje til at reducere slid og ælde på veje, til gavn for bilister, ved at få et stort antal borgere til at skifte til tohjulede transportmidler. Eller en bys vilje til positivt at arbejde for bedre folkesundhed ved at bekæmpe livsstilssygdomme og fedme. Denne positive besked er inkluderet i artiklen i en udtalelse fra en cykeladvokat, men det vil være fantastisk, når denne tilgang er normen og ikke undtagelsen.

Fuld artikel på SF Gate her.


Læs mere