Copenhagenize.com - Bygger bedre cykelkulturer: Holder flowet flydende


Mens almindelige borgere på normale cykler, der cykler til arbejde eller skole, ikke har brug for unyttigt udstyr, er det dog ret afgørende, at byen, de bor i, er godt udstyret til cykelkultur. Her er endnu et billede af en af vores cykelbanevedligeholdelseskøretøjer. Denne kørte forbi i går, lørdag, og fejede cykelbanerne. De er skønne små køretøjer. Perfekt designet til cykelbanerne. Der er altid plads til cyklister at overhale. Når det sneer, vil du dog se, at cyklister sidder komfortabelt bagved dem på den nyryddede cykelbane. Jeg har lagt dette foto op før:


Det minder lidt om cykelkulturens svar på Keirin.

Efter et massivt snefald skubber cykelbane sneplovene sneen til venstre, og vejens sneplovene skubber deres sne til højre og efterlader store snebakker imellem. På en måde er det en naturlig adskilt cykelbane. I dette tilfælde kører små bulldozere ud og skovler sneen op i lastbiler, der prompte tager sneen og smider den i havnen. Vi har haft temmelig konstant snefald denne vinter, men endnu ingen store mængder. Resten af Europa er blevet ramt meget hårdere. Mig og børnene klør efter 50 cm eller mere, så vi kan gå ud og kælke.


Læs mere