Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Intelligent trafikstyring i København


Borgmesteren ansvarlig for trafik og miljø, Klaus Bondam, har en ny idé. Han har forsøgt, sammen med Overborgmester Ritt Bjerregaard, at implementere vejafgift i København for at begrænse mængden af motortrafik. Problemet er, at den nationale regering er af højreorienteret karakter og de blokerer for planerne. Selvom undersøgelser fra byer der har vejafgift er overvældende positive.

Så han har nu foreslået noget, Rådhuset kalder ‘

Intelligent Trafikstyring ‘. Det indebærer opsætning af sensorer, der måler luftforurening i København og de niveauer af forurening de rapporterer, vil regulere trafikken ind i byen. Hvis forureningsniveauerne er for høje på en bestemt dag, vil alle trafiklys på hovedvejene ind til byen skifte til rødt og blive rødt i længere tid end normalt. Den tid trafiklyset er grønt vil blive reduceret med 10 procent. Bilister vil blive informeret via internettet eller sms, før de tager afsted til arbejde så de kan vælge alternative transportformer.“Det vil skabe køer på nogle af indfaldsvejene, men det er helt sikkert vores håb at folk vil tænke over det. Signalet vi ønsker at sende er, at du skal bruge din bil med forsigtighed”, siger Klaus Bondam.Han er klar over at biler stadig forurener når de standser ved rødt lys, men: “Der er færre mennesker i de områder der er berørt end der er i tætbefolkede områder. Men hele idéen er at få folk til at lade bilen stå hjemme”, siger han.Vil dette ikke gøre livet miserable for bilisterne?“Det handler om at reducere CO2-udledningen som transportsektoren er ansvarlig for. Derudover er vi nødt til at tilpasse os til det faktum, at flere og flere mennesker bor og arbejder i byen”, siger Klaus Bondam.Han ville foretrække det foreslåede veafgiftssystem, der ville opkræve penge for at køre ind i byen, men den nationale regering har blokeret for den initiativ.“Så længe vi ikke kan bruge vejafgift, må vi bruge andre ideer for at mindske udledninger.” Han er klar til at tackle vrede bilister.“Det gør mig ikke noget at blive uvenner med folk. Der er få ting, som folk bliver så følelsesmæssige omkring som deres bil. Hvis de ikke er enige med mig, kan de stemme anderledes ved næste valg. Jeg har aldrig skjult mine holdninger”, siger borgmesteren.»Bilister tror de er beskyttet mod skadelige emissioner fordi de sidder i deres bil. Men det er det største eventyr. Du er udsat for emissionerne, måske endda mere end andre". Han henviser til, at 800 københavnere dør for tidligt hvert år på grund af forurening.“Enten kan vi lade CO2-niveauet stige og stige, sammen med de sygdomme der følger”, siger han. “Eller vi kan træffe et valg som samfund og sige, at det ikke er nok at behandle symptomerne. Danmark har et ansvar for at lede verden på et miljømæssigt niveau”, siger Bondam.Han vil reservere 7 millioner kroner til et pilotprojekt.

via: politiken.dkLæs mere