Livsstørrelse By Blog: Den Europæiske Union støtter cykling


[tillæg: det virker som om cnn’s hjemmeside er nede fra tid til anden. Her er linket til siden med filmen på CNN World Report.]

Europaparlamentet skruer nu op for indsatsen for at øge finansieringen til cykling i EU. European Cyclists Federation vil gerne se, at €1 ud af hver €10, der bruges på finansiering af europæisk byinfrastruktur, bliver brugt til cykelvenlige initiativer. En gruppe medlemmer af Europaparlamentet er nu også med på vognen.

Med tanke på at Den Europæiske Union er verdens største økonomi, ville man tro, at der var nok penge til at rumme mere cykelinfrastruktur og -projekter. European Cyclists Federation, som er med i indslaget, er Europas førende cykelorganisation med 60 medlemsorganisationer i 37 lande.

De arbejder aktivt for at fremme cykling positivt i hele Europa. I august 2009 sendte de et svar til Europa-Kommissionen vedrørende den offentlige høring om evalueringen og revisionen af handlingsplanen for energieffektivitet.

ECF bad Kommissionen om at tage hensyn til cyklingspotentialet i reduktionen af CO2-udledning i stedet for primært at fokusere på biler. Det er blevet beregnet, at en stigning i cyklens andel af transportmidler fra 5 til 15% i Europa kunne spare næsten 50 millioner tons CO2.

Det er værd at nævne, at selvom Bruxelles, som vises i filmen, er et helvede for cykling, er der mange byer og byer i Belgien, der er lysår foran.

Via: CNN World Report.


Læs mere