Copenhagenize.com - Cykelkultur designet af visionære: Visionærernes drastiske tiltag

Politik er alt for forudsigelig, alt for ofte. Derfor er en pludselig og uventet politisk beslutning indimellem så velkommen.

Borgmesteren ansvarlig for trafik og miljø, Klaus Bondam, har flertal i byrådet bag sit forslag om at lukke en trafikåre ind til København for gennemkørende trafik.

Nørrebrogade er navnet på gaden, og den har traditionelt været en af de hovedveje, der førte til den gamle del af den danske hovedstad. Gaden er ikke særlig bred, hvis man tager dens historie i betragtning, og den har i lang tid været plaget af trafikpropper. Forslaget om at lukke gaden for biler er radikalt, men det er populært. Med politisk flertal bag planen kunne den blive implementeret allerede næste år.

De primære årsager til at tage disse drastiske skridt er enkle. Mindre forurening, øget cykeltrafik og forbedring af kvarterets livskvalitet.

Som formanden for Dansk Cyklistforbund siger: “Cyklister er tvunget til at mase sig sammen på cykelstierne. Især ældre mennesker føler sig ikke trygge ved at cykle, og det samme gælder forældre, der sender deres børn ud på cykelstierne. I myldretiden cykler folk i mange forskellige tempoer, og det kan stresse de langsommere cyklister."

Hver dag bruger 75.000 mennesker gaden. Af dem er der kun 15.000 bilister, mens 35.000 er cyklister, hvilket gør denne rute til en af de mest befærdede for cyklister i byen. Som man kan forvente i København, er der cykelstier i begge retninger, men cykeltrafikken gør det svært at cykle på denne rute. Der er begrænset plads til at gøre cykelstierne bredere end på andre gader, så det eneste måde at skabe sikrere cykelstier er at fjerne motortrafikken.

Der lyder protester, primært med påstande om, at butikkerne på gaden vil lide økonomisk tab. De samme protester lød tilbage i 1960’erne og 1970’erne, da København begyndte at etablere sit store netværk af gågader på bekostning af bilerne. Virksomhederne døde ikke. De trivedes på grund af den øgede tilstrømning af fodgængere og cyklister. Som vi påpegede i en tidligere post, cyklister er bedre kunder end bilister.

En vigtig faktor er, at mere end 75% af menneskene, der bor i kvarteret, ikke ejer en bil, men de ejer helt sikkert en eller to cykler. Hvorfor skulle de leve med biler på deres gader, når de ikke vælger at eje en?


Innovation er ikke et fremmed koncept for Nørrebrogade. Det var den indledende gade for det nye Green Wave-program, hvor trafiklysene er koordineret for cykeltrafik i 2,5 km. Hvis du cykler med 20 km/t vil du ramme grønne lys hele vejen. Vi har tidligere skrevet om dette. Det er spændende, hvis jeg skal være ærlig. Fordi det er radikalt, visionært og lovende. Gaden har længe været halvdød, mens sidegaderne har blomstret. Nu får en af hovedgaderne i byen chancen for at blomstre. Optimalt antal cyklister og forbedret livskvalitet for dem, der bor der.

Da København har sat sig målet om at være verdens miljøhovedstad i 2015, er dette en fremragende start.

Læs mere om, hvor mange cyklister der bruger infrastrukturen i København, i dette indlæg: Daily Bike Traffic Volume in Copenhagen.


Læs mere