Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Cyklende sygeplejersker hjælper med at forhindre indlæggelse


København sygeplejerske, der laver sine rundture på cykel. Bliv ikke overrasket, hvis du ser en cyklist i hospitalsuniform cykle rundt i byen Frederiksberg, midt i København [befolkning: 91.000]. Sygeplejersker, der yder efterfødselspleje til nye mødre og fædre, cykler rundt i byen, og også i København, men det har også vist sig at være gavnligt at behandle ældre i deres eget hjem.

Frederiksberg Hospital sender sygeplejersker ud til ældre borgere for at behandle dem hjemme. Et initiativ, der giver de ældre patienter større tryghed, men også sparer penge på indlæggelse.

Sygeplejerskerne tager ud til patienterne, når et plejehjem, en læge eller borgerens hjemmehjælper beder om hjælp. Initiativet har været på plads siden 2005, og det viser sig nu at bære frugt. Frederiksberg Hospital mener, at 82% af besøgene på cykel har forhindret et potentielt hospitalsbesøg, fordi det var muligt at behandle problemet i patientens eget hjem. Mens hospitalet er tilfreds med at spare penge, er det den menneskelige side, der virkelig betyder noget. Tilfredshedsgraden blandt de ældre er høj, når de ikke er nødt til at gennemgå et stressende hospitalbesøg. På den finansielle side har hospitalet estimeret besparelserne. En hospitalspatient koster 3500 kroner per dag, og er i gennemsnit indlagt i tre dage. Ved at sende cyklende sygeplejersker ud til patienter undgås der 220 tilfælde af indlæggelse. Det er en besparelse på 2,3 millioner kroner. Dertil kommer besparelser på ambulancer, som samlet set udgør cirka 450.000 kroner.

“Vores to cyklende sygeplejersker har års erfaring og er bestemt i stand til at afgøre, om patienten kan behandles hjemme eller sendes på hospitalet. De bruger god tid med hver patient, og borgerne har en kvalitetsoplevelse, når de bliver behandlet i deres eget hjem”, siger projektleder Berit Juhl.

Mange andre hospitaler ser nu på, hvordan de kan implementere lignende ordninger.


Læs mere