Den Levende By Bloggen: 1,2 millioner cykelkilometre hver dag


Solopgangsbevægelsen i Concerto, oprindeligt uploadet af [Zakkaliciousness]. Københavns Kommune udarbejder en cykelaudit hvert andet år for at følge cykelanvendelsen i byen og planlægge flere cykelstier og anden infrastruktur.

Når de sammenligner audit’en fra 2006 [Cykelregnskab 2006] med den fra 2004, viser det sig, at antallet af kilometer, den gennemsnitlige københavner cykler, er uændret. 1,2 millioner kilometer hver dag.

Omtrent 50% af cyklisterne cykler op til 50 km om ugen. Derefter er der en gruppe på 15%, der cykler mere end 100 km om ugen.

Tallene for cyklister, der cykler op til 30 km om ugen, viser nogle interessante resultater:

34% cykler op til 30 km om ugen til arbejde.


68% cykler op til 30 km om ugen til ikke-arbejdsrelaterede ærinder.
17% cykler op til 30 km om ugen for rekreation.

Den sidstnævnte gruppe betyder, at 73% bruger deres cykler til ikke-rekreativ brug. Det er først og fremmest et transportmiddel og ikke et bevidst motionsrelateret køretøj.

At cykle er en god form for motion er dog den vigtigste årsag til at cykle for 19% af københavnerne.


Yderligere 38% nævner motion som en af årsagerne.
Sammenlignet med det siger 51% af folk, at de cykler, fordi det er nemmest, og 45% siger, at de cykler, fordi det er hurtigst.

I 2006 cyklede 36% af københavnerne til arbejde. Målet i byens cykelpolitik er, at 50% af borgerne skal cykle til arbejde og uddannelsesinstitutioner. Målet var tidligere 40%, men er nu blevet hævet.

Byen påpeger, at forbedret infrastruktur, herunder bedre kontrollerede cykelparkeringsfaciliteter, er nødvendige for at nå det magiske mål på 50%.

Kilde:

Københavns Kommunes Cykelregnskab 2006


Læs mere