Den Livagtige By Blog: Cykelstier i Vitória, Brasilien

Nogle fotos af cykelinfrastruktur i byen Vitória, Brasilien fra en nylig tur, jeg tog der. Selvom det ikke er bedste praksis, er det fantastisk at se, at ideen med designet er rigtigt. Fysisk adskilt og på den korrekte side af bilerne.

Dette er en interessant design, hvor der er kantsten på begge sider af cykelstien med en ekstra buffer mod trafikken. Kan du tro, at der stadig er trafikingeniører andre steder, der maler cykelbaner på VENSTRE side af parkerede biler og ikke langs fortovet? De får faktisk penge for at designe dem sådan? Det er svært at forstå, at de ikke bliver fritaget for deres pligter. 100 års erfaring med cykelstier. Man ville tro, at de vidste bedre.

I Vitória var der også tovejs cykelstier på forskellige strækninger. Ikke optimalt, men de var ikke langs byens gader, men langs stranden og gennem parker.

Nogle steder var der Barcelona-stil cykelstier ned ad de brede midterrabatter. Kun for at sikre forbindelser og ikke af stor længde.

Og markeringerne var tydelige og store. Symboler og symbolik er vigtigt.

På strandstrækningen var dette en interessant variation af temaet. At cykle med et surfbræt er ikke mærkeligt i Brasilien, men at trække drengen med rebet er sejt!

Cykelstier regerer. Og rock and rule.


Læs mere