Copenhagenize.com - Cykelkultur med Design: Trængselsafgifter Giver Liv til Byer


Der er i øjeblikket en konstant strøm af diskussion om de foreslåede trængselsafgifter i København - en af ​​de initiativer, den nuværende regering havde på deres valgplatform.
Ligesom i Stockholm og i London før implementeringen af ​​deres trængselsafgifter, er debatten hed og ofte ret ensidig.

Copenhagenize er glad for at præsentere denne gæsteartikel skrevet af Natalie Mossin og Jane Sandberg. Jane er administrerende direktør for Dansk Arkitektforening og Natalie er formand for bestyrelsen.

Dansk Arkitektforening blev grundlagt i 1879 og arbejder for at fremme kvaliteten af planlægning og design af vores fysiske miljø og forbedre og udvikle vilkårene for arkitektprofessionen.

Vi syntes det var passende at offentliggøre nogle rationelle tanker om trængselsafgifterne. Her kommer de.

Fremtidens by kræver plads til liv

Trængselsafgifter handler om, hvordan byer vil være i fremtiden og hvilke behov de vil opfylde.

Trængselsafgifterne er blevet kraftigt kritiseret, og de har skabt splid. Allerede navnet - ‘betalingsringen’ - genererer associationer af den værst tænkelige slags. Lad os for et øjeblik se bort fra debattens ensidige argumenter om hvad vi vil miste, og i stedet se på hvad vi vil opnå, hvis Transportminister Henrik Dam Kristensen tør formulere et visionært mål for fremtidens København og prioritere billigere og bedre offentlig transport. Danske byer er gamle, og de er bestemt ikke bygget til vores moderne mængder af transport. Der er en naturlig grænse for, hvor mange motorkøretøjer der kan køre gennem vores eksisterende byområder. Det at tilføje flere bilbaner er ikke en levedygtig løsning. Derfor er vi nødt til at udvikle betingelserne for andre transportformer. Kausaliteten bag trængselsafgifterne er simpel: Hvis det koster penge at køre ind i København, vil mange mennesker lade bilen stå derhjemme og i stedet vælge tog, bus eller cykel. Resultatet er færre biler, lavere forurening, mere flydende trafik og et bedre bymiljø. Ønsket om færre biler på vejen er ikke en krig mod biler. Det er en nødvendig regulering af det voksende antal biler i hovedstadsområdet, så byens logistik - også i fremtiden - kan fungere. Hvis trængselsafgifterne i København skal forbedre trafikmiljøet i København, skal der først tages en række vigtige skridt. Det første skridt er at definere en vision for, hvilken slags by vi ønsker at have om 10, 20 og 50 år. Vi må ikke diskutere trængselsafgifterne baseret på hvordan København er i dag, men derimod hvordan vi ønsker, at byen skal være i fremtiden, samt hvilke behov den skal opfylde. Vi ser allerede massive ændringer i mange menneskers arbejdsliv og hverdagsliv. Det er blevet mere fleksibelt og mindre bundet til en enkelt placering, på den måde vi har møder på Skype og er online overalt hvor vi går. Disse nye muligheder for bevægelse og interaktion stiller krav til byens rum, som ikke længere kun er et terminalpunkt for indlæsning og aflæsning af varer samt transport. Det er et centrum for menneskelige møder - et sted for oplevelser og rekreation med en travl gadeaktivitet, der også har plads til det endnu uopdagede. Dette kræver plads.

Næste skridt handler om offentlig transport, der skal være bedre og billigere i hovedstaden fra det øjeblik, hvor trængselsafgifterne træder i kraft. En stor del af indtægterne fra trængselsafgifterne skal allokeres til dette formål. Det tredje skridt handler om byplanlægning. I Stockholm havde de stor succes med at integrere indtægterne fra deres trængselsafgifter med den nationale planlægningsstrategi. De lokale regioner har derfor nydt godt af indtægterne og har forbedret den generelle infrastruktur. Hvorfor ikke gøre som svenskerne? Forbedret tilgængelighed på nationalt plan kunne være et konkret sted at starte. Selvom Danmark er førende inden for tilgængelige byer, er det stadigvæk svært for mange kørestolsbrugere, ældre borgere og synshandicappede at bevæge sig rundt i gaderne. Derfor skal fysiske forhindringer som manglende ramper på trapper, høje kantsten, komplekse kryds og smalle fortov tages alvorligt, så byrummet kan være mere tilgængeligt for alle. Der var stor modstand, da trængselsafgifterne blev indført i London og Stockholm. Siden er den negative opfattelse vendt. I 2006 var 56% af londonerne imod trængselsafgifterne. Det tal er nu faldet til 39%. I Stockholm var kun 40% for afgifterne lige før pilotprojektet blev lanceret. De seneste tal fra 2010 viser, at 74% nu støtter trængselsafgifterne. Hvis vi skal følge i London og Stockholms fodspor, skal transportministeren tage de nødvendige skridt, som vi har fremhævet her. Derudover bør han inddrage byplanlæggere, arkitekter og andre interessenter i en dialog om målene for fremtidens liv i byen mellem bygningerne og på gaderne i København. Det er også af største betydning, at han aktivt lytter til kritikerne af trængselsafgifterne. Ikke mindst de 15 borgmestre i kommunerne omkring København, da de repræsenterer borgerne, der vil blive påvirket af de nye afgifter. Til sidst er det vigtigt, at vi undgår en usynlig “bymur”. Det burde ikke koste en bondegård at køre ind i København. Der skal være mulighed for differentieret betaling. For eksempel ved hjælp af GPS-teknologi, der kan bruges med stor præcision i vejafgiftsinitiativer, så længe bilerne har en chip, der registrerer, hvor de kører, og sender dataene til skattemyndighederne. Et alternativ kunne være at opdele trængselsafgiften mellem flere zoner i byen. Til syvende og sidst handler det om at prioritere og turde investere i fremtiden, så København i fremtiden også kan være en by, der inspirerer andre, der er tilgængeligt for alle, hvor der er balance mellem transportformer, og hvor der er plads og liv mellem bygningerne. Hvis dette ikke sker, vil vi tænke tilbage på de gode gamle dage, hvor København blev kåret som verdens grønneste by i 2009 og verdens mest beboelige by ifølge Monocle i 2008, og hvor byplanlæggere fra hele verden kom til København for at studere Københavnerisering og indse at vi fejlede.

Natalie og Janes artikel blev offentliggjort i Politiken, den danske avis, sidste uge. Her er linket til den danske version.


Læs mere