Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Dette er rent skrald.


Mit kontor.

Dette er vanvid. Byen, hvor jeg bor - Frederiksberg - har sendt en regning på 1635 kroner [€219] til mig. Jeg har et firma, og firmaer skal nu betale en såkaldt Erhvervsaffaldsgebyr.

For det første er det ret enkelt at starte virksomheder i Danmark, hvilket er en god ting. Alle kan starte et enkeltmandsfirma uden beregning, og det tager kun en dag eller deromkring. Mange freelancere har et firma, og mange mennesker har et firma udover at være lønmodtagere. De fleste af disse små virksomheder drives hjemmefra, herunder mit eget. Møder afholdes på caféer eller på andre menneskers kontorer. Når jeg arbejder sammen med andre mennesker, fakturerer vores firmaer hinanden for udført arbejde. I mit tilfælde, når jeg er ude og fotografere eller lave en film, er jeg ude på location. Når jeg er hjemme, i mit ‘kontor’ [billedet ovenfor], er der stort set ikke noget ‘affald’. Jeg genererer ganske enkelt intet affald i mit firma. Total og ren miljøvenlig.Jeg søgte om at blive fritaget for gebyret. Til min forbløffelse blev min ansøgning afvist i en email, jeg modtog i dag:

Vi har gennemgået jeres ansøgning om fritagelse af erhvervsaffaldsgebyret.

Virksomheden opfylder IKKE kriterierne for fritagelse. Ansøgningen om fritagelse afvises derfor.Frederiksberg Kommune skal i hver enkelt sag vurdere, om der er grundlag for fritagelse efter Affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 5 (ingen egentlig affaldsproduktion). Frederiksberg Kommune betragter som udgangspunkt alle aktive virksomheder som affaldsproducerende, idet det normalt ikke vil være muligt at drive virksomhed helt uden restprodukter eller kasserede produkter, som fx papir, plast, pap, glas, metal, madrester, tømte malerbøtter, sprayflasker, elektronisk udstyr, batterier eller træ. Det er derfor yderst få virksomheder, hvor kommunen vurderer, at der kan være grundlag for en fritagelse efter § 60, stk. 5, fx virksomheder lukket inden gebyropkrævningen i 2010.

Din virksomhed vil modtage girokort til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i december 2010.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101. Hvis man mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan sagen indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov. Man kan også gå til domstolene med sin sag.På hjemmesiden står der, at du kan ansøge om fritagelse, hvis dit firma:- Havde en omsætning på under 50.000 kroner i 2008.- Du kan dokumentere, at du selv håndterer din affaldsbortskaffelse.

- Du genererer ikke affald i dit firma.

Men så står der i afslagsemailen i bund og grund, at Frederiksberg Kommune ikke tror på, at det er muligt for et firma IKKE at generere affald. Det gør hele ansøgningsprocessen til en joke. De er overbeviste om, at ALLE virksomheder genererer affald som papir, plastik, pap, glas, metal, mad, tomme malerbøtter, spraydåser, elektronisk udstyr, batterier eller træ. Emailen siger også, at du ikke kan appellere afgørelsen. Vanvid.Jeg genererer ikke affald. Jeg har en printer med genopfyldelige patroner, så jeg smider ikke dem ud. Jeg er miljøbevidst nok til kun at udskrive dokumenter, som jeg har brug for, og jeg smider dem ikke ud. Hele min virksomhed er baseret på internettet eller involverer offentlige taler på steder uden for mit hjem. Igen, intet affald produceret af mig der. Jeg genererer ikke noget elektronisk affald, træ, spraydåser, pap, plastik, metal, mad, tomme malerbøtter eller batterier. Jeg ejer ikke en bil og bruger en cykel til at komme rundt.Du ved hvad jeg er?

Jeg er topscore A, hr. Fucking miljøvenligt firma. Kysser planeten med tungen, bruger en kondom OG husker at ringe til hende næste dag.

Og det kan jeg bevise.Jeg er helt med på miljøvenlige gebyrer, men ufleksible gebyrer som denne, der slår små virksomheder i ansigtet, er bare latterlige.

Jeg ringede til Hans fra Larry vs Harry og foreslog, at jeg skulle flytte mit firma til hans adresse i København og dele kontor med ham for at slippe væk fra denne vanvid. Han sagde, at det samme gælder for København. Og tilføjede, at han havde hørt, at 70% [SYTTI PROCENT] af gebyret går til administration. Herregud.Er der nogen i København, der kender en nærliggende kommune, der ikke har disse gebyrer? Jeg vil gerne flytte mit firma dertil. Har cykel, vil rejse.

Her er Kafka-agtig hjemmeside fra Frederiksberg Kommune, på dansk.


Læs mere