Copenhagenize.com - Cykelkultur i design: Dansk politis uvidenhed om cykling.


Fandt denne skøre lille klip på On Our Own Two Wheels bloggen. Klassisk dansk satire fra et børneprogram på TV2 Zulu. “Kriminalcyklister”. Lever livet på kanten. De gør nar af overregulering, cykelsubkulturer, frygtkultur og omkring 42 andre ting. Det er på dansk og engelsk. — Sidste uge deltog jeg i den nationale cykelkonference i Fredericia. Til min overraskelse opdagede jeg, at byen ligger i Jylland, på det danske fastland. Jeg troede, den var på Fyn. Så jeg fik også en geografitime. Jeg blev inviteret af Vejdirektoratet og Dansk Cyklistforbund til at deltage i en debat med sociolog Anette Jerup Jørgensen og Mogens Knudsen, politibetjent og superintendent i Københavns Politi Trafikkorps. Journalist Adam Hannestad fra avisen Politiken var moderator. Anette begyndte med at diskutere nogle af sine fund vedrørende cyklende borgers adfærd. I den blå hjørne repræsenterede Mogens politiets traditionelt stærkt konservative synspunkt, at cyklister bare skal adlyde hver eneste regel. Punktum. Jeg har siden lært, at dette måske mere er Mogens’ personlige holdning end hele den danske politis. I den røde hjørne, mig selv. Jeg argumenterede for, at færdselslovene bør tilpasses behov og adfærd hos vores borgere på cykel. Det var kampdag i Fredericia! Selvom det var en lystig affære. Jeg startede mit bidrag ved at afsløre, at jeg i ugen op til debatten havde registreret enhver trafikovertrædelse, jeg begik. Jeg drejede til højre ved rødt lys 15 gange. Jeg kørte forbi stoplinjen ved rødt lys 19 gange. Jeg begyndte at køre, før lyset blev grønt 9 gange. Jeg glemte mine lys to gange. Jeg kørte ned ad envejs gader 8 gange. Alt i alt gik politiet glip af bøder for i alt 26.500 kroner. Alle disse overtrædelser blev begået ved lav hastighed uden at genere andre cyklister eller fodgængere og uden nogen fare for mig selv. Jeg er en kriminalcyklist! Vanvittigt! Anette havde nogle resultater, der viste, at cyklister i en undersøgelse svarede således: 51,6% sagde, at de altid overholdt færdselsreglerne. 46% sagde, at de gjorde det meste af tiden. 2,3% sagde, at de aldrig overholder dem. Dette var et andet billede end det, politiet (og medierne) kan lide at male. Et, der ville give indtryk af, at cyklister er lovovertrædende skurke. Jeg vil indrømme, at det var et hårdt publikum for Mogens. Et lokale fyldt med deltagere på den nationale cykelkonference. Men han tog det med godt humør. Jeg argumenterede for, at det er vigtigt at se på fodgængere og deres adfærd for at forstå cyklisterne. For at forstå den menneskelige trang til at komme fra A til B ad den nemmeste rute. Som f.eks. på travle gågader. Jeg påpegede, at hvis cyklister og fodgængere bøjer reglerne, skyldes det sandsynligvis, at de reagerer på et miljø, der ikke er ordentligt designet til dem eller deres behov. Mogens indrømmede, at det danske politi aldrig tager på studierejser til andre byer for at tale med kolleger om deres erfaringer. De laver ingen forskning og har lidt erfaring med at holde sig ajour med trafiksikkerhedsudviklingen.

Hele denne diskussion påpegede jeg, var egentlig lidt fjollet. Det er en diskussion, der har stået på i 125 år. Jeg henviste til det satiriske stykke, skrevet i 1934 af Robert Storm Petersen, som gør nar af opfattelsen af cyklister som lovløse skurke og ironisk nok afspejler den nuværende holdning, hvis man skal dømme ud fra kommentarer på avisartikler.

I bund og grund, hvis “hårdnakket håndhævelse af cyklister” ikke har virket de sidste 125 år, er det temmelig fjollet at tro, at det vil ændre sig. Der var ingen knockout ved kampen i Fredericia, men diskussionen og mange pointer fremført af publikum var forhåbentlig gavnlige for at ændre, hvis ikke politiets adfærd, så i det mindste politiets opfattelse af cyklisterne. Det danske politi har en ekstraordinær indflydelse på færdselslovene. Selv at sænke hastighedsgrænser i byer er næsten umuligt, fordi politiet uafværgeligt afviser de fleste ansøgninger eller forslag.

En mere cykelvenlig holdning fra det danske politi ville gøre underværker for at forbedre billedet af cykling og fremme cyklen som transportmiddel.


Læs mere