Copenhagenize.com - Bygger Bedre Cykelkulturer: Nordkoreansk Kampagne mod Cykler

Copenhagenize har modtaget en lækket informationsfilm fra bag de befæstede grænser i Nordkorea, der giver indsigt i den klassiske manipulerende karakter af en velolieret propagandamaskine.

Her er en klassisk kommunistisk propagandafilm fra Nordkorea, der viser den typiske brug af børn i følelsesmæssig propaganda, der roser Staten og Den Store Leder, og så videre. Brugen af børn er en klassisk - og ret beklagelig - taktik i sådanne lande. Sovjetunionen var også velbevandret i at bruge børn til at fremme deres ideologi, ligesom de fleste kommunistiske stater var.

Her er den lækkede video, som Copenhagenize har modtaget. Den kommer fra Nord-Yoo Lan-provinsen, langt fra hovedstaden. Et landbrugsområde med masser af traktorer og en tradition for at bruge køretøjer mere end i de tætbefolkede byer.

Det er svært at tolke deres dialekt, men vi har lært, at propagandafilmen er initiativet fra det Ærede Folkeudvalg for Fremme af Landbrugskøretøjer og Sikkerhed, som blev startet af Kommunalfædrene i hovedstaden af Nord-Yoo Lan, Aal Bor.

Kommunalfædrene ser cyklen som en trussel mod den glorværdige fremgang i deres køretøjskultur, og de forsøger at begrænse brugen af maskinen gennem denne konstruerede frygtkampagne. De opfordrer folk til i stedet at stimulere den kæmpende økonomi ved at bruge køretøjer til at komme rundt. Til at komme til deres fællesarbejdspladser eller endda transportere sig selv til deres Ærede Center for Glorværdigt Sekulært Samfundsmæssigt Sammenhold - Yoosk Seng Atoys Laya, som det kaldes på deres dialekt.

At bruge børn til at fremme ideologi er noget, vi her i Vesten finder noget afskyeligt. Børn som våben i en selvfordærvet følelsesmæssig propagandakampagne bør ikke tolereres, og Copenhagenize håber, at der sendes en officiel klage til Kommunalfædrene. Som sædvanligt med sådan en propaganda er der meget lidt videnskab involveret. Det ville bare forstyrre den glorværdige besked med sund fornuft og rationalitet. To samfundsmæssige kvaliteter, der ikke tolereres i sådanne samfund.
Her er en tidligere propagandafilm fra Kommunalfædrene i Aal Bor, i Nord-Yoo Lan. Som de fleste af deres kampagner har de velsignelsen fra Nationalbureauet for Trafikmanipulation og Frygtetale - Fa Ken Wang Kaas og Ældreudvalget for Ældre Personer i Varmestrik og Sandaler, Soo Kal Yelm.

Trods Nordkoreas hemmelighedsfulde natur har Kommunalfædrene på tredjepartsbasis forhandlet en sjælden handelsaftale med et vestligt firma i interesse for yderligere udvikling af deres Ærede Landbrugskøretøj- og Sikkerhedsfemårsplan. Ifølge observatører vil Folkets Fælleskommune i Aal Bor sende alle de nu ubrugte cykler til Storbritannien. I bytte for en massiv forsendelse af disse Sikkerhedsanordninger til at blive placeret på hovederne af børnene i Aal Bor til enhver tid. Udstyret med de passende slagord og grafik, der følger med sådanne projekter.

Et chokerende og skræmmende kig ind i de indre arbejdsmetoder i det nordkoreanske samfund. Tak til Odin for, at jeg bor i en region med stærke socialdemokratiske traditioner og en kulturel historie, der involverer rationel tænkning.

Læs mere