Den Livsstørrelse By Blog: 94 Milliarder til Cykler


Den nuværende danske regering har næppe været synonym med ‘miljøvenlig’ i den tid, de har siddet ved magten. Tingene er dog langsomt ved at ændre sig. Det er som om, at en praktikant mumlede til ministerne “uh… hele verden kommer i december 2009 til FN’s klimakonference…uh… burde vi ikke prøve at se lidt grønne ud?…” Og ministrene indså, at det måske var en god idé. Det er også designet til at være en økonomisk stimulans på grund af finanskrisen. Regeringen lancerede sammen med alle de andre partier i Folketinget, undtagen ét, en ny trafikplan den 29. januar. Finansminister Lars Barfoed sagde, at den var “to tredjedele grøn og en tredjedel sort”. Det betyder, at to tredjedele af budgettet på 94 milliarder kroner vil gå til kollektiv trafik og cykler, og en tredjedel til asfalt/veje. 1 milliard er afsat til cykelinfrastruktur og relaterede projekter, og Barfoed siger, at det er det største beløb, der er afsat til cykling i moderne tider. Det er sjældent, at en føderal regering i Danmark inkluderer cykling i transportbudgettet. Det har altid været ansvaret for en by eller region at fortsætte udviklingen af vores cykelinfrastruktur. De 1 milliard kroner har til formål at øge antallet af cyklister og gøre cykling mere attraktivt som transportform. Udover at bruge penge på at bygge og udvikle sikker infrastruktur er der i 2009 100 millioner kroner til brug i følgende prioriterede kategorier: - Cykelprojekter på regionsniveau, der bidrager stort til at øge den lokale cykeltrafik, herunder pendling. - Projekter i virksomheder og organisationer, der sigter mod at styrke cykling. - Projekter, der indeholder konkrete initiativer til at forbedre trafiksikkerheden for cyklister. Dette inkluderer f.eks. sikre skoleruter, så færre kommer til skade, og sikring af, at børn og unge opmuntres til at cykle. - Projekter, der indeholder konkrete ideer til kampagner og lignende, der skaber offentlig opmærksomhed omkring cykelprojekter.

Copenhagenize.com synes, at det er på tide, at cykling nævnes på nationalt niveau, som tilfældet har været i Holland siden begyndelsen af 1990’erne. Det er dog endnu ikke afgjort, om pengene vil hjælpe med at øge cykling. Faktisk har 9 ud af 10 trafikeksperter i Danmark givet trafikplanen en kraftig kritik.

Med tanke på, at regeringen forsøger at indhente på bagkant i forhold til FN’s klimakonference, virker hele pakken lidt for politisk og ikke visionary nok. Masser af glasur, men kagen er tør og muggen. Lad os dog holde optimismen. Det er en god plan for cykling simpelthen fordi, at cykling er inkluderet, og med det er cykling blevet et ligeværdigt partner i trafikken. En respektabel, gennemførlig og attraktiv transportform, hvilket den allerede er i København, men store dele af landet er bagud på dette område.

Kilde: politiken og andre danske medier.


Læs mere