Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Jubilæet for det moderne cykelbane i København

Jeg lavede det ovenstående grafiske billede tilbage i 2008 for at fejre 25-års jubilæet for tilbagevenden af Københavns separate cykelstier. Nu er der gået 31 år, men jubilæet er tidløst.

Det var i juni 1983, at cykelstien i København vendte tilbage. Det vil sige, cykelstier adskilt fra biler på den ene side og fodgængere på den anden side af fortove. For historien skyld var der cykelstier før dette. Historisk set krydsede separate cykelstier København på kryds og tværs, men mange blev fjernet i løbet af 50’erne og 60’erne, hvor planlæggere besluttede, at biler var gode at satse på.

Her markeres de første cykelstier tilbage i… 1915.

Her konstrueres en cykelsti tilbage i… 1930. Men tilbagevenden af den fysisk adskilte cykelsti i den moderne æra er et markant punkt. Københavns Kommune traf et visionært valg ved at implementere dem. Cykelniveauet faldt drastisk i løbet af 50’erne og 60’erne fra en top i slutningen af 1940’erne. I slutningen af 60’erne var andelen af cyklister 9% efter en top på 55%. Årsagen… du gættede rigtigt… var fjernelse af infrastruktur for at give plads til biler. I løbet af 1970’erne vendte fokus tilbage til cyklen som en løsning på transportproblemerne. I 1983 blev fundamentet - i sten - lagt for tilbagevenden til rationalitet. Jens Kramer Mikkelsen, leder af trafikafdelingen (og senere borgmester), var ansvarlig for paradigmeskiftet. Et skift, der fortsatte ufortrødent indtil i dag, hvor 41% af de personer, der kommer til byen København for at arbejde eller studere, gør det på cykel. Blandt indbyggerne i Københavns kommune er tallet 55%, der cykler hver dag. Kun 12% kører i bil. Den 4. juni 1983 overrakte Danmarks Cyklistforbund ved en stor cykeldemonstration en “Cyklistpris” til Mikkelsen i form af en to meter lang kantsten for at symbolisere den fysiske adskillelse fra trafikken. Cykelstien blev placeret på cykelstien på Amagerbrogade ved hjørnet af Hollænderdybet - lige efter Amager Boulevard - et helligt sted for cykelkultur, hvis nogen vil begynde at ‘pilgrimsfærdes’.

På billedet ses Cyklistprisen og de to gutter, der lavede den - stenhugger Uffe Mohr [højre] og hans lærling Egon Albertsen [venstre].


Læs mere