Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Få betalt for at cykle

Her er to gode idéer fra Norge og Danmark.

Norsk bonus for at cykle på arbejde


Medarbejdere i den sydlige region af den norske Vejdirektorat [Statens Vegvesen] bliver belønnet for at cykle eller gå på arbejde. De kan se frem til en ekstra uge ferie om året. Senioringeniør Rune Gunnerød cykler til og fra arbejde stort set hele året. Det rigtige tøj, en god cykel og gode, ryddede cykelstier har gjort det muligt - nu er det bare ren nydelse. Tilbuddet fra Vegvesenet er en del af en større miljøstrategi. Medarbejdere, der cykler eller går på arbejde, modtager 4 timers frihed hver måned, hvilket svarer til en uges ferie i løbet af et år. Desuden skal medarbejderne motionere fire timer om måneden for at kvalificere sig. “Ved at opfordre folk til at cykle eller gå på arbejde sikrer vi, at de får motion og samtidig aflaster trafiknettet,” siger distriktschef Roar Gartner i Vestfold. Turen til og fra arbejde er den største belastning på trafiknettet, siger han. Dog indrømmer han, at den fysiske bonus ved at vælge cyklen frem for bilen er det vigtigste motivationsfaktor. “Alle har brug for motion, og vi regner med, at vores medarbejdere får bedre helbred og færre sygedage,” siger Gartner. Der er planer om at starte op i andre regioner i Norge.


Dansk forslag om “cykelløn”


I Danmark har det Socialistisk Folkeparti [SF] - et af landets største politiske partier - altid været kendt for sine miljøvenlige politikker og forslag. De kom tidligere i år med et smart forslag med henblik på at reducere sygdom. Kort sagt, at sænke moms på sund mad og betale folk for at cykle til og fra arbejde.

Danskerne bør være sundere, og sygdom bør forebygges i stedet for at blive behandlet. SF foreslog at betale cyklister 1,78 krone [€0,23 / $0,36] pr. kilometer for at pendle på cykel. Virksomhederne og byen skulle betale lønnen, som skulle være skattefri for arbejdstagerne og fradragsberettiget for virksomhederne.

Der er endnu ikke sket nogen handling i forhold til dette forslag, men siden partiet offentliggjorde det, har der været et nationalt valg, og SF har oplevet en massiv stigning i antallet af sæder, så lad os håbe, at det bliver levende igen.

Via: Jyllandsposten [12.02.2007]


Læs mere