Den Livsstørrelse By Blog: Guldgrube for Cykelorganisationer til Kampagnearbejde


Vi har haft en .pdf hængende omkring bloggen i et stykke tid, udgivet af Den Europæiske Union og kaldet “Cycling - The Way Ahead for Towns and Cities”. Du kan downloade .pdf’en her. Vi har gennemset den før, men nu har vi faktisk læst den. Og vi kan fortælle alle jer cykeltilhængere derude én ting… I bør også læse den. Den er fyldt med fantastiske statistikker og stor inspiration til at forbedre cyklens betingelser som transportmiddel. Én statistik var for os ret spektakulær. Rapporten fastslår, at det er en helt ukendt kendsgerning, der kom for dagens lys i undersøgelsen af europæerne: ‘73 % AF EUROPÆERNE MENER, AT CYKLER BØR HAVE FORDELSBEHANDLING I FORHOLD TIL BILER.’

73 % af europæerne. Der er 494 millioner europæere i Unionen. Det betyder, at 360 millioner af dem er mere eller mindre meget pro-cykel. Det er flere mennesker end dem, der bor i USA, Canada og Australien tilsammen.

Hvis det ikke er en optimistisk statistik, ved vi ikke, hvad der er. Derudover erklærer 83 % af europæerne, at offentlig transport bør have fordele frem for private biler, og 82 % siger, at miljøspørgsmål er en prioriteret sag. Igen… fantastisk.

Kom på jeres cykler.

’ MOBILITETEN, SOM VI FORBINDER MED DEN PRIVATE BIL, ER BLEVET FUSIONERET MED APOKALYPTISKE BILLEDER AF BYER, DER ER BLEVET TOTALT LAMMELAGTE. ’ Folk er opmærksomme. Folk søger forandring og alternativer. De er villige til at tilpasse sig. Hvad kan hjælpe dem med det? Hjælp dem med at hoppe på deres cykler? Infrastruktur. Investeringer fra byråd. Det er så simpelt.

Selv i Det Forenede Kongerige fortæller rapporten os, at bilisternes forkørselsret er helt med på ideen om at få deres medlemmer til at øge deres brug af cykler og har udgivet en undersøgelse om bilister, der også cykler, med titlen ‘Cycling motorists’.

Flere cyklister betyder bedre køreforhold. Vi skal trods alt leve sammen, og vi her på Copenhagenize.com håber ikke på, at bilen går i gang med at forsvinde. Tværtimod.

Vi mener bare, at flere cykler betyder mindre forurening.

Flere cykler betyder bedre sundhed for befolkningen.

Flere cykler betyder bedre trafikflow.

Især når man tænker på, at 30 % af bilrejserne i EU er på afstande under 3 km.

Kom på jeres cykler.

Rapporten har mange interessante pointer. Få denne…

Forureningen inden i en bil er altid højere end i luften omkring (en bilist indånder ca. dobbelt så meget CO som en cyklist og ca. 50 % mere nitrogenoxider). Lad os begynde at sprede DENNE kendsgerning blandt bilist-fællesskabet, skal vi? Og alle I cyklister i London, der hoppede med på cykelmaske-trenden… hvorfor ikke give dem til bilisterne?

Kom på jeres cykler.

Rapporten fremhæver fordelene ved at cykle i stedet for at køre:

Hver tur taget med en cykel i stedet for en bil genererer betydelige besparelser og fordele både for individet og for det urbane samfund, såsom:

 • total fravær af påvirkning af livskvaliteten i byen (ingen støj eller forurening)
 • bevarelse af monumenter og grønne områder
 • mindre pladsforbrug på jorden, både til transport og parkering, og dermed en mere profitabel udnyttelse af overfladearealerne
 • mindre forringelse af vejnettet og reduceret behov for nye vejinfrastrukturer
 • forbedring af attraktiviteten i byens centrum (butikker, kultur, fritidsaktiviteter, socialt liv)
 • færre trafikpropper og de økonomiske tab, de medfører
 • forøgelse af bilernes køretøjers smidighed
 • forøget appel af offentlig transport
 • øget tilgængelighed til typisk urbane services for hele befolkningen (inklusive unge og unge voksne)
 • forældre, der bliver fritaget for at transportere deres børn, får tid og spare penge
 • cyklister sparer betydelig tid på korte og mellemlange afstande
 • mulig eliminering af behovet for en anden bil til en husstand (og dermed en stigning i rådighedsbeløbet)

Kom på jeres cykler.

Cykling kan kun øges, hvis flere mennesker køber cykler. Et flertal af offentligheden ville være villige til at købe en cykel, hvis deres kommune gav dem visse tegn på opmuntring til at bruge en.

En anden undersøgelse afslører, at cyklister selv - og som derfor allerede er cykelbrugere - venter på, at deres cykelforhold bliver forbedret (58 % siger, at de ville cykle mere, hvis forholdene var bedre).

Årsager, der opmuntrer folk til at købe en cykel eller bruge den oftere:

 • Cykelinfrastruktur, adgangsforhold/genveje for cyklister ……70%
 • Restriktioner for biltrafik . . . . . . . . . .28%
 • Overvågede cykelparkeringsområder . . .21%
 • Promoveringskampagner . . . . . . . . . . .11%
 • Leje eller leasing af cykler . . . . . . . . . . .8%

Velo-city® er den største cykelplanlægningskonferenceserie i verden. For at skabe opmærksomhed om den næste konference i Bruxelles i 2009 har det Europæiske Cykelforbund (ECF) produceret en promoveringsvideo, der nu er på YouTube.

Lad os vide, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Vi elsker at høre om cykeladvokatprojekter rundt om i verden.


Læs mere