Den livsstørrelsesby blog: Mod en ny kultur for bymobilitet

Engang imellem producerer Den Europæiske Union papirer, der er værd at læse. Kedelige og bureaukratiske, det er sikkert, men god inspiration for dem derude, der arbejder for cyklisters rettigheder og generelle forbedringer i bytransporten.

“Mod en ny kultur for bymobilitet” er titlen på Den Europæiske Kommissions nye grønbog om bytransport. Den blev vedtaget den 25. september 2007 og indleder en debat om de centrale emner inden for bymobilitet: problemfri og grønnere byer, smartere bymobilitet og en bytransport, der er tilgængelig, sikker og tryg for alle europæiske borgere.

Med denne grønbog ønsker Kommissionen at fastlægge en ny europæisk dagsorden for bymobilitet, samtidig med at man respekterer de lokale, regionale og nationale myndigheders ansvar på dette område. Kommissionen har til hensigt at lette søgningen efter løsninger ved f.eks. at dele bedste praksis og optimere finansielle midler.

Tjek websitet - der er nogle pdf-filer til download, og der er noget god inspiration at hente. Dette link er et direkte link til den engelske version af html-dokumentet.

Især amerikanske fortalere for bedre bytransport bør være tilfredse. Så vidt vi kan se, er det sjældent, at en sådan undersøgelse ville se dagens lys på den side af dammen. Så vær venlig at udnytte al inspiration fra papiret.


Læs mere