Den Livsstørrelse By Blog: Cykling, Sundhed og Fakta


Københavns Kommune har fået rådgivningsfirmaet Trafitec til at vurdere samfunds- og sundhedsmæssige aspekter af vores cykelkultur. Tallene er specifikke for København, baseret på vores nuværende sundheds- og velfærdsniveau, men resultaterne og statistikken er fascinerende.
Fysisk aktive mennesker lever cirka 5 år længere end fysisk inaktive.
Fysisk inaktive personer lider i gennemsnit i fire år længere af længerevarende sygdomme.
Cykling har samme effekt på sundheden som andre former for motion. Fire timers cykling om ugen, eller cirka 10 km om dagen, er et passende niveau - heldigvis er dette gennemsnittet for cykling i København - til og fra arbejde og ærinder.

Studiet fra Trafitec viser, at 1 ekstra cykelkilometer i gennemsnit producerer 5 kroner [1 dollar] i sundheds- og produktionstilskud for samfundet.

Øget cykling i København har derfor et stort potentiale for at forbedre vores sundhedsniveau.

Her er to scenarier, der illustrerer den positive forbindelse mellem cykling, sundhed og økonomi.

1. Hvis københavnerne cyklede 10% flere kilometer hvert år (befolkningen er 1,7 millioner) - Dette ville være en stigning på 41 millioner ekstra cykelkilometer hvert år.
- Sundhedssystemet ville spare 59 millioner kroner om året. - Vi ville spare 155 millioner kroner i mistede produktionsmandtimer (på grund af sygdom)
- Der ville være 57.000 færre sygedage på arbejdspladsen hvert år. Det ville være en reduktion på 3,3%.
- 61.000 ekstra leveår
- 46.000 færre år med længerevarende sygdomme.

2. Én ekstra kilometer cykelsti på en vej:

Opførelse af cykelstier på veje med i gennemsnit 2.500 cykler og 10.000 biler om dagen ville resultere i 18-20% flere cykler på strækningen af vejen.

Inklusive en reduktion på 9-10% i antallet af biler og 9-10% færre ulykker og skader.

- En besparelse på 246.000 kroner i sundhedssektoren. - En besparelse på 643.000 kroner i mistet produktion. - En samlet reduktion af omkostninger ved sundhed, produktion og ulykker hvert år på i alt 633.000 kroner.- - Den ekstra kilometer ville resultere i 170.000 flere cykelkilometer om året.

Alt det fra én ekstra kilometer cykelsti.


Læs mere