The Life-Sized City Blog: Kjøbenhavn

Kjøbenhavn, KjøbenhavnJeg er åndeløsHar lige cyklet gennem digdin kælling, din killingsminket med forårsolfra 2000 til 1072Du har gjort dig tilfor mig idaghar lige cyklet gennem digved siden af digforbi dig og imod dighar rullet langsom op i digbremset hårdt for at ikke køreind i digjeg cykler rundt i detkjøbenhavnhar lige cyklet gennem digi en sværm af cyklende medborgerejeg overhaledetrak ind til sidenspurtede og bremsedehvilede med fodenpå dine varme kantstenomringetaf cykler og menneskermennesker på cyklerog afsted igenHvad er det du gør ved migKjøbenhavnlokker migforfører migjeg fløj gennemtusinde usynlige skyeraf parfume og shampoolå på baghjulaf et dusin cykelpigerog overhalede med et smilmærkede mine medborgerederes menneskelighediagttog deres bevægelserderes bevægende kroppemed rank ryglader jeg hidsige forstadsnittersuse forbiglæder mig ved tankenat de er væk igen om 8 timermissede med øjnenei modlysfor at se uret på dit rådhusog øjnene på hendei den grønne kjoleDu... Hafniakæden hopper aldrig af for mignår du tager mig i håndenfører den op til din barmned til dit skødalle cykelstier førertil dit hjertesom banker for mig alenei dagkøbenhavndin gamle havneluderlad mig cykle hen til dignævn din prisjeg betalerog betaler gerne ekstrafor et kysdu er min bymin copenfuckinghagenjeg er åndeløs

har lige cyklet gennem dig


Read More