Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

27 July 2020

Cykelurbanisme gennem design: Juni 2017

image not found

Cykelmotorvejsnetværket i Københavns Hovedstadsregion.Orange: Bygget.Sort: Planlagt og finansieret.Prikket: Planlagt, men afventer finansiering.

Hovedstadsregionen i Danmark fortsætter sin investering i Supercykelstier. Med fem nye ruter færdiggjort den 2. maj 2017 er der blevet tilføjet 115 kilometer til de tre oprindelige ruter. Målet er at gøre cykelrejser mellem kommunerne lettere for regionens borgere. Supercykelstierne bliver udviklet på eksisterende cykelstier.

I Hovedstadsregionen foregår 60% af alle ture under 5 km på cykel. Dette tal falder til 20% for ture over 5 km. Mens regionen er god til at gøre cykler og tog tilgængelige for hinanden, sigter planerne for Cykelmotorvejsnetværket på at øge det sidstnævnte tal ved at konstruere 28 ruter, der forbinder og går gennem 23 kommuner. Disse vil give cyklister nyere, bredere cykelstier, bedre vejoverflader, forgrønne lyskryds samt bedre belysning og trafikberoligende tiltag, hvor det er nødvendigt. Dette vil skabe 3 millioner flere cykelrejser om året, hvilket har potentialet til at reducere antallet af bilture med 720.000 om året. Det vil spare regionen 34.000 sygedage og give en økonomisk gevinst på 7,3 milliarder DKK (1 milliard Euro) om året.

Nye ruter, bygget på succes


206 km af netværket vil være færdigt i 2018, ud af i alt 467 km. De første to ruter, Farumruten og Albertslundruten, har oplevet en vækst i antallet af cyklister på henholdsvis 61% og 34% siden de blev bygget i 2012. Disse to ruter, sammen med den tredje, Ishøjruten, der blev bygget i 2016, er hub-til-tip-ruter, som forbinder Københavns Kommune med omkringliggende kommuner. De nye fem ruter er med til at forme netværket; de tilføjer ikke kun flere hub-til-tip-ruter (Allerødruten og Frederikssundruten), men også ringruter (Indre Ringrute, der forbinder Sundby med Østerbro, og Ring 4 ruten fra Albertslund til Lyngby-Taarbæk) samt en rute mellem ydre kommuner (Værløseruten). De fem nye Cykelmotorveje har kostet 154 millioner DKK (20,7 mio. Euro), mens samme vejstrækning for motorveje ville koste 17,71 milliarder DKK (2,38 mia. Euro). Kommunerne forventer en stigning på 1,5 - 2 millioner cyklister med de nye ruter i brug.

image not found


Copenhagenize Design Company's Idea Catalogue for all the municipalities in the Region, som blev bestilt af Hovedstadsregionen i 2014.

Dialoger og bestræbelser

Projektet kom med udfordringer på både regional og lokal niveau. Finansiering af superhighways krævede en særlig tilgang; normalt er kommunerne helt økonomisk ansvarlige for at opbygge deres cykelinfrastruktur, men nogle af kommunerne havde ikke råd til at bygge superhighways eller foretrak at skære det fra deres budgetter. Dette udgjorde en trussel om, at flere kommuner ville forlade projektet, da dets rationalitet afhænger af kontinuitet gennem alle kommunerne. Løsningen, der indtil videre har overvundet dette, har været en statsstøtte på 50%, så kommunerne kun skal dække 50% af omkostningerne. Dog vil udfordringer for denne tilgang igen opstå i fremtiden, da der ikke findes kommunal finansiering til projektet efter 2019. Erfaringen med de to første ruter fremhævede også kommunernes ansvar under driften af superhighways; Gladsaxe og Furesø kommuner - begge på Farumruten - forbedrede belysningsforholdene ved at spørge cykelbrugerne, hvilken type belysning de foretrak. Mens Allerød Kommune også fokuserede på trafikberoligende foranstaltninger; de byggede en "2 minus 1" vej på Bregnerød Skovvej, en vej med ét spor for bilister og trafik i begge retninger. Kommunerne har indgået en aftale, hvor hver af dem er ansvarlig for at drive og vedligeholde sin egen del af ruten(e) i tæt dialog med de andre. Succesen og rationaliteten for en superhighway opnås ved hver af dens individuelle dele i forskellige kommuner, hvilket rejser spørgsmålet om, hvilken form denne superhighway vil tilpasse sig til i landområder, skovområder eller byområder langs vejen. Det understreger også vigtigheden af at få alle kommuner med og opretholde både dialogen mellem kommunerne og dialogen mellem borgerne og regeringen. Borgmesterudfordringen I et forsøg på at overbevise nogle af de mere skeptiske borgmestre i de yderligere kommuner blev syv af dem inviteret til at skifte til cyklen som deres transportmiddel i en måned. Deres helbred blev målt før og efter, og baseret på eksisterende omkostnings-benefit modeller var resultatet klart. I gennemsnit blev de 11 år yngre baseret på deres forbedrede helbred.
image not found
image not found
Det københavnske cykel-superhighway-netværk i København projekteret på Barcelona og London. Dette inkluderer ikke det omfattende netværk af eksisterende cykelstier i de forskellige kommuner, hvor der er over 1000 km.

image not found
image not found

Københavnsområdets cykelsuperhøjvejsnetværk projiceres på Paris og Toronto.

image not found

Københavnsområdets cykelsuperhøjvejsnetværk projiceres på Montreal. For mere information om ruterne, se hjemmesiden:

http://supercykelstier.dk/

.
Menu