menu
menu
search
close
Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

07 November 2016

Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Gladsaxe fokuserede på cykling - og sparede millioner

Følgende indlæg er en engelsk oversættelse af Søren Astrups seneste artikel for den danske avis, Politiken, Gladsaxe satsede på cykeltrafik - og sparede over en kvart milliard kroner:


image not found


Kommunens vilje til at skabe sikker cykelinfrastruktur har været en god idé, ifølge nye beregninger.

Ligesom byer over hele verden har den danske kommune Gladsaxe, der ligger nordvest for København, forsøgt at forstå, hvordan man kan gøre vejene sikrere for deres borgere. Løsningen, de har fundet, er simpelthen at gøre vejene mere cykelvenlige. Til dette formål har de ændret 94 procent af byens vejnetværk, så det enten har fornuftige hastighedsgrænser (30 eller 40 km/t) eller dedikerede, adskilte cykelstier. Målet om at skabe sikrere veje ved hjælp af trafikberoligelse og cykelinfrastruktur, der blev fastlagt i 1984, har været en værdifuld investering. En undersøgelse foretaget af trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet har vist, at anstrengelserne har haft betydelige gevinster. Indtil videre har kommunen investeret 24 millioner euro i trafikberoligelse og cykelinfrastruktur og samtidig sparet 66 millioner euro på direkte sundhedsplejeudgifter. Undersøgelsen undersøgte cykelulykker i regionen samt indlæggelser og behandlinger af cyklister på hospitalet og skadestuen efter en bilulykke.

Det viser sig, at trafikulykker er dyre.

Skøn tyder på, at forbedringerne i Gladsaxe har resulteret i 4.500 færre trafikulykker med kvæstelser, samtidig med at cykeltrafikken er steget med 15 procent. Beregninger udarbejdet af Cowi Engineering Consultants for kommunen viser, at den offentlige udgift pr. person, der kommer til skade i en bilulykke, er lidt over 17.000 euro. En betydelig del af denne omkostning (hospitalsbehandling, pleje og rehabilitering) dækkes


Og cyklen bliver ved med at betale sig Derudover viser undersøgelsen, at sundhedsbesparelser i kommunen beløber sig til 0,09 euro pr. cyklet kilometer. Og med en 15 procents stigning i cykeltrafikken i Gladsaxe siden 2000 kan kommunen prale af næsten 5 millioner euro i besparelser.
Menu